Wereldwijde beleggingsoplossingen

Reo® geïntroduceerd

Ontdek hoe onze Responsible Engagement Overlay service (reo®) u kan helpen uw strategie voor verantwoord beleggen te verbeteren, ongeacht waar u zich bevindt in het proces.

Breng positieve verandering teweeg

Succesvolle engagement met bedrijven kost veel tijd en vereist een voortdurende, actieve inzet. Dit is voor individuele organisaties vaak onhaalbaar. Kies voor reo® om uw actief aandeelhouderschap aan ons over te dragen – wij zullen namens u de dialoog met bedrijven in uw portefeuille aangaan en stemmen om te helpen bij het beheersen van milieu-, sociale en governance (ESG) risico’s en duurzame kansen te zoeken.

Krijg toegang tot experts

Profiteer van de expertise van onze toegewijde engagement- en stemanalisten, die gespecialiseerd zijn in een breed scala van ESG-kwesties, sectoren en regio’s. Onze experts zijn bovendien betrokken zijn bij diverse samenwerkingsprojecten en geven input op publiek beleid.

Leg verantwoording af

Gebruik onze rapportage voor stakeholdermanagement en om te voldoen aan wet- en regelgeving.

$1.1trn1

Wij bundelen de activa van reo® klanten tot één krachtige stem om positieve verandering te bevorderen.

23
Jaar een track record2 op het gebied van engagement en daarmee ervaring over hoe goede engagement eruitziet.
40+

Ervaren specialisten in ons Responsible Investment team met uitgebreide expertise om uw actief aandeelhouderschap te ondersteunen.

Wees onderdeel van onze holistische engagement

Ons engagementprogramma is opgebouwd rond zeven thema’s die ESG-kwesties omvatten die het meest relevant zijn voor beleggers. We gaan de dialoog aan met ondernemingen in zowel opkomende als ontwikkelde markten over de hele wereld.

Afhankelijk van de aard van onze doelstellingen gaan we op verschillende niveaus binnen bedrijven het gesprek aan, zoals met de raad van bestuur, het management, investor relations, duurzaamheidsmanagement en operationele specialisten.

Onze benadering bij het aangaan van engagementen is het voeren van een constructieve, vertrouwelijke dialoog, waarbij we meestal één-op-één communiceren met emittenten om zo een vertrouwensrelatie op te bouwen als langetermijnbeleggers. We werken ook samen met andere beleggers, en gaan het gesprek aan met niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) of industriegroepen als dat op lange termijn in het economisch belang is van onze klanten.3

Als emittenten geen vooruitgang laten zien in zaken waarvan wij denken dat ze in het belang van onze cliënten zijn, kunnen we verdere escalatie overwegen, zoals samenwerkingsverbanden, openbare verklaringen, het steunen van aandeelhoudersresoluties en het bestuur toespreken tijdens een aandeelhoudersvergadering.

Wij richten ons op beursgenoteerde aandelen en (financiële en niet-financiële) kredieten. Deze engagement wordt versterkt door de bredere engagement over overheidsbeleid.

Onze activiteiten in 2022 bedroegen in totaal 1.965 engagements met 933 ondernemingen in 49 landen.

Klanten hebben inspraak

Wij verwerken uw mening in ons engagement-programma via onze Client Consultation. Uniek aan reo® is dat we u elk jaar de kans geven om uw prioriteiten op het gebied van ESG-thema’s kenbaar te maken en de resultaten te gebruiken om ons thematische engagement en gerelateerde projecten voor dat jaar te bepalen.

Alles afgestemd op de Sustainable Development Goals (SDG's)

We stemmen onze engagement af op de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en de 169 onderliggende doelstellingen – een wereldwijd erkende en ambitieuze reeks doelen die een consistente manier bieden om duurzaamheid uit te drukken.

Engagement versterkt door stemmen

Wij zijn van mening dat stemmen een effectief middel is om verbeteringen in bedrijfspraktijken en marktnormen te stimuleren, evenals het versterken van doelstellingen die zijn gesteld in engagement over ESG-onderwerpen. We streven ernaar om namens onze klanten stemrecht uit te oefenen op alle aandeelhoudersvergaderingen van bedrijvenin hun portefeuille. Door bij belangrijke resoluties tegen het management te stemmen, geven we een duidelijk signaal af aan het bestuur en kunnen we bijdragen aan verdere engagementinspanningen. Ons stemprogramma is regionaal gestructureerd om rekening te houden met lokale nuances in vennootschapsrecht en best practice codes. We streven naar transparantie in onze stemactiviteiten en we publiceren ons volledige stemgedrag met motiveringen voor voorstellen waar we het management niet management niet steunden.

0
Totaal aantal gestemde vergaderingen
0
Totaal voorstellen gestemd
20%

Van alle voorstellen waarbij we stemden tegen het management in 2022

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Sales Director Gerben Borkent via deze pagina.

1 Verwijst naar extern beheerde klantactiva. Bron: Columbia Threadneedle Investments, per 30 juni 2023.
2 Weerspiegelt de ervaring van een groep juridische entiteiten waarvan de moedermaatschappij Columbia Threadneedle Investments UK International Limited is en die voorheen handelde als BMO Global Asset Management EMEA. Deze entiteiten maken nu deel uit van Columbia Threadneedle Investments, vermogensbeheerbedrijf van Ameriprise Financial, Inc.
3 Bij het aangaan van samenwerkingsverbanden zorgen we ervoor dat we te allen tijde handelen in overeenstemming met de vereisten van de mededingingswetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verbod op onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen bedrijven.