Wettelijke templates

Hieronder vindt u onze actuele lijst met openbaar verkrijgbare wettelijke templates. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gebruikelijke contactpersoon bij Columbia Threadneedle Investments.

Europese ESG-template (EET)

De EET, ontwikkeld naar aanleiding van de Europese Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (de SFDR), is de officiële FinDatEx-template voor de uitwisseling van ESG-gegevens. In de EET vinden we alle gegevens die vereist zijn om de ESG-kenmerken van een fonds toe te lichten.

Europese MiFID-template (EMT)

De Europese MiFID-template (EMT) wordt al sinds januari 2018 gebruikt door fondsgroepen om gegevens over doelmarkten en kosten en vergoedingen over te dragen aan distributeurs.

Europese PRIIPs-template (EPT)

De Europese PRIIPs-template (EPT) wordt sinds 2018 gebruikt om de minimaal vereiste informatie over verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged Retail Investment and Insurance Products of PRIIP’s) te verstrekken, met het doel de overdracht van wettelijk vereiste PRIIP-gegevens tussen financiëlemarktdeelnemers te standaardiseren.

Template werknemerspensioen o.b.v. premieovereenkomst (DCPT)

Overheidsinstanties moeten in hun jaaroverzichten verslag uitbrengen over de aangerekende kosten en gemaakte transactiekosten.

Template reële waarde middensegment (FVPT)

Met deze template krijgen verzekeraars inzicht in gegevens over transactiekosten overeenkomstig het COBS, hoofdstuk 19.8.