Wet toekomst pensioenen (wtp)

Eind mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen, de Wtp. Zo kan de wet per 1 juli nog ingaan. De eerder voorgestelde tijdslijnen zijn met 1 jaar verlengd. Dat betekent dat de transitie naar de nieuwe pensioenregelingen (SPR of FPR) vóór 1 januari 2028 moet plaatsvinden.

Figuur 1: Indicatieve tijdlijnen voor transitie en compensatieperiode

Figuur 1 Indicatieve tijdlijnen voor transitie en compensatieperiode

Bron: Hoofdlijnennotitie Pensioenakkoord (p. 21) en Columbia Threadneedle

Wet toekomst pensioenen

Hoe kunnen wij u helpen bij de implementatie van de Wet toekomst pensioenen

  • Wij organiseren regelmatig workshops om met u de consequenties van het pensioenakkoord voor het beleggingsbeleid verder uit te diepen.
  • Wij helpen pensioenfondsen bij het plannen van de noodzakelijke stappen die leiden tot een aangepast beleggingsbeleid
  • Wij zijn marktleider op het gebied van Liability Driven Investments (LDI). Ook binnen het nieuwe beleid adviseren wij over de inrichting van de LDI-portfolio en dragen zorg voor de implementatie.
  • Wij hebben een toonaangevende positie op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. We adviseren onze klanten over de veranderende wet- en regelgeving en hoe deze succesvol, effectief integraal te implementeren in het beleggingsbeleid.
  • Wij bieden passende beleggingsoplossingen, zowel liquide als illiquide.

Meer weten over fiduciair management?

Office
25 mei 2023

Arthur Stroij

LDI Client Portfolio Manager, Investment Solutions

Jan Willemsen

LDI Client Portfolio Manager, Investment Solutions

David van der Stee

LDI Client Portfolio Manager, Investment Solutions

Wet toekomst pensioenen: de mate van renteafdekking binnen de Solidaire Premieregeling

In deze Marktvisie onderzoeken wij de mate van renteafdekking die bereikt kan worden binnen de Solidaire Premieregeling en het effect dat de keuze voor het theoretisch beschermingsrendement dan wel het werkelijk beschermingsrendement hier op heeft.
Leestijd - 7 min
17 mei 2023

Shengsheng Zhang

Quant Strategist

Jitzes Noorman

Delegated CIO & Investment Strategist

Justus van Halewijn

Portfolio Manager & Delegated CIO

Aannames rentescenario’s ALM-studies SPR

Het beoogde nieuwe pensioenstelsel (Wtp) biedt pensioenfondsen aan de ene kant een schone lei voor de inrichting van het beleggingsbeleid.
Read time - 7 min
9 januari 2023

Jitzes Noorman

Delegated CIO & Investment Strategist

Hoe om te gaan met geopolitieke turbulentie in het beleggingsbeleid

De oorlog in Oekraïne, het toenemende conflict tussen de VS en China, klimaatverandering en COVID-19 zorgen voor geopolitieke turbulentie, fragmentatie, en grote economische onzekerheid.
Read time - 11 min
5 december 2022

Jitzes Noorman

Delegated CIO & Investment Strategist

Marktvisie - Advies Commissie Parameters 2022

Lagere rendementen, en een minder complexe marktgebaseerde UFR.
Read time - 15 min
29 april 2022

Justus van Halewijn

Portfolio Manager & Delegated CIO

Marktvisie: Wie administreert het pensioenvermogen in het nieuwe pensioenstelsel?

In deze notitie geven wij een schets van de rolverdeling tussen pensioen-en vermogensbeheeradministratie op hoofdlijnen en laten we zien hoe de informatiestromen kunnen gaan lopen voor wat betreft het administreren van pensioenvermogens van deelnemers.
Read time - 3 min
7 april 2022

Jitzes Noorman

Delegated CIO & Investment Strategist

Wijst Amerikaanse rentecurve op naderende recessie? “This time it’s different”

Op 1 april 2022 werd de curve in de VS invers. Dit roept de vraag op of een recessie aanstaande is.. Maar: “this time is it’s different”.
Read time - 8 min