De renteafdekking en het overrendement in de solidaire premieregeling
Inzichten

De renteafdekking en het overrendement in de solidaire premieregeling

De belangrijkste conclusies:

  • Vooral voor jongere deelnemers is een hogere allocatie naar het overrendement interessant. Het extra behaalde rendement zorgt niet alleen voor een hoger verwacht pensioen maar zorgt er ook voor dat de kans op een laag pensioen in een slechtweer scenario afneemt.
  • Een hogere renteafdekking zorgt voor de oudere deelnemers voor een stabieler pensioen. Op basis van onze modeluitkomsten zouden beleggingsvarianten met een gedeeltelijke renteafdekking voor jongere deelnemers ook in ogenschouw moeten worden genomen. Dit pakt namelijk ook voor hen gunstiger uit dan de variant met een beperkte renteafdekking. Een hogere renteafdekking resulteert in een hoger pensioen en in betere uitkomsten in een slechtweer scenario.

Inleiding

In het nieuwe pensioenstelsel is pensioenopbouw alleen nog mogelijk op basis van een premieovereenkomst. Net als in het huidige defined benefitstelsel is een premieovereenkomst ook een kapitaalgedekt pensioencontract waarbij de ingelegde premie, de beleggingsresultaten én de rentestand uiteindelijk bepalend zijn voor het uit te betalen pensioen. Met het verdwijnen van het FTK en het op marktwaarde waarderen van verplichtingen is de rentegevoeligheid van het pensioen niet verdwenen: een dalende rente zorgt ook in het nieuwe stelsel voor een lagere verwachte pensioenuitkering en vice versa. Of het nu gaat om de solidaire premieregeling (SPR) of de flexibele premieregeling (FPR), voor elk leeftijdscohort zalgewerkt gaan worden met een specifiek  beleggingsbeleid dat aansluit bij de behoeften van het cohort. Onderdeel daarvan is een renteafdekkingsbeleid per leeftijdscohort.

In deze notitie gaan wij nader in op het renteafdekkingsbeleid per leeftijdscohort in combinatie met de allocatie naar het overrendement, specifiek voor de solidaire premieregeling. We maken daarbij gebruik van het door ons intern ontwikkelde model. Eerst kijken wij hoe in de huidige individuele DC-regelingen het beleggingsbeleid per leeftijdscohort is vormgegeven. Daarna wordt kort op een rij gezet hoe de rendementen berekend gaan worden in het nieuwe stelsel. Vervolgens bespreken wij de belangrijkste uitkomsten van ons model ten aanzien van het beleggingsbeleid per leeftijdscohort en sluiten af met een samenvatting.

23 september 2022
Shengsheng Zhang
Shengsheng Zhang
Quant Strategist
Justus van Halewijn
Justus van Halewijn
Portfolio Manager & Delegated CIO
Share on linkedin
Share on email
Belangrijkste onderwerpen
Gerelateerde onderwerpen
Listen on Stitcher badge
Share on linkedin
Share on email
Belangrijkste onderwerpen
Gerelateerde onderwerpen

PDF

De renteafdekking en het overrendement in de solidaire premieregeling

Belangrijke informatie:

© 2022 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments is de wereldwijde merknaam van de groep Columbia en Threadneedle.

Alleen voor professionele beleggers. Dit financiële promotiemateriaal wordt in Nederland uitgegeven door Columbia Threadneedle Investments en is uitsluitend bedoeld voor marketing- en informatiedoeleinden.

Dit materiaal mag niet worden beschouwd als een aanbod, verzoek, advies of beleggingsaanbeveling. Dit document is geldig op de datum van publicatie en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie uit externe bronnen wordt betrouwbaar geacht, maar de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden gegarandeerd. De effectieve beleggingsparameters worden overeengekomen en uiteengezet in het prospectus of de formele overeenkomst voor vermogensbeheer.

Financieel promotiemateriaal wordt uitgegeven voor marketing- en informatiedoeleinden; in het Verenigd Koninkrijk door Columbia Threadneedle Management Limited, waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority; in de EU door Columbia Threadneedle Netherlands B.V., waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM); en in Zwitserland door Columbia Threadneedle Management (Swiss) GmbH, die optreden als vertegenwoordigingskantoor van Columbia Threadneedle Management Limited.

Gerelateerde inzichten

26 februari 2024

Steven Bell

Chief Economist, EMEA

Low inflation to create unusual dilemma for the Bank of England

In an election year, pressure for a cut in rates will only grow as inflation eases. What is the BoE to do?
Watch time - 5 min
23 februari 2024

Dick Manuel

Senior Equity Analyst

Peter Tiletnick

Senior Equity Analyst

NYCB blues… could events at the bank hit smaller institutions?

Is the banking system still vulnerable to aftershocks as central banks continue quantitative tightening?
Read time - 5 min
20 februari 2024

In Credit Weekly Snapshot – February 2024

Our fixed income team provide their weekly snapshot of market events.
Read time - 5 min
true
true

Belangrijke informatie:

© 2022 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments is de wereldwijde merknaam van de groep Columbia en Threadneedle.

Alleen voor professionele beleggers. Dit financiële promotiemateriaal wordt in Nederland uitgegeven door Columbia Threadneedle Investments en is uitsluitend bedoeld voor marketing- en informatiedoeleinden.

Dit materiaal mag niet worden beschouwd als een aanbod, verzoek, advies of beleggingsaanbeveling. Dit document is geldig op de datum van publicatie en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie uit externe bronnen wordt betrouwbaar geacht, maar de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden gegarandeerd. De effectieve beleggingsparameters worden overeengekomen en uiteengezet in het prospectus of de formele overeenkomst voor vermogensbeheer.

Financieel promotiemateriaal wordt uitgegeven voor marketing- en informatiedoeleinden; in het Verenigd Koninkrijk door Columbia Threadneedle Management Limited, waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority; in de EU door Columbia Threadneedle Netherlands B.V., waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM); en in Zwitserland door Columbia Threadneedle Management (Swiss) GmbH, die optreden als vertegenwoordigingskantoor van Columbia Threadneedle Management Limited.

Misschien vindt u dit ook interessant

Over ons

Miljoenen mensen over de hele wereld laten het beheer van hun geld aan Columbia Threadneedle Investments over. We beheren de beleggingen van particuliere beleggers, financieel adviseurs, vermogensbeheerders, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en andere instellingen.

Fondskoersen en vergoedingen

Columbia Threadneedle Investments heeft een uitgebreid aanbod aan beleggingsfondsen, passend bij uiteenlopende doelstellingen.

Beleggingsbenadering

Uw succes staat bij Columbia Threadneedle hoog in het vaandel. De spil van onze ambitie om consequent successen te boeken voor onze cliënten is onze opvallend unieke beleggingsbenadering, waarbij vier beloften centraal staan.

Bevestig nog een paar gegevens over uzelf om toegang te krijgen tot uw voorkeurencentrum

*Verplichte velden

Er is iets mis gegaan, probeer het alstublieft nogmaals

Dank je. U kunt nu naar uw voorkeurencentrum gaan om te kiezen welke inzichten u per e-mail wilt ontvangen.

Ga naar uw voorkeurencentrum om te bekijken en bij te werken welke inzichten u van ons per e-mail ontvangt.