De renteafdekking en het overrendement in de solidaire premieregeling
Inzichten

De renteafdekking en het overrendement in de solidaire premieregeling

De belangrijkste conclusies:

  • Vooral voor jongere deelnemers is een hogere allocatie naar het overrendement interessant. Het extra behaalde rendement zorgt niet alleen voor een hoger verwacht pensioen maar zorgt er ook voor dat de kans op een laag pensioen in een slechtweer scenario afneemt.
  • Een hogere renteafdekking zorgt voor de oudere deelnemers voor een stabieler pensioen. Op basis van onze modeluitkomsten zouden beleggingsvarianten met een gedeeltelijke renteafdekking voor jongere deelnemers ook in ogenschouw moeten worden genomen. Dit pakt namelijk ook voor hen gunstiger uit dan de variant met een beperkte renteafdekking. Een hogere renteafdekking resulteert in een hoger pensioen en in betere uitkomsten in een slechtweer scenario.

Inleiding

In het nieuwe pensioenstelsel is pensioenopbouw alleen nog mogelijk op basis van een premieovereenkomst. Net als in het huidige defined benefitstelsel is een premieovereenkomst ook een kapitaalgedekt pensioencontract waarbij de ingelegde premie, de beleggingsresultaten én de rentestand uiteindelijk bepalend zijn voor het uit te betalen pensioen. Met het verdwijnen van het FTK en het op marktwaarde waarderen van verplichtingen is de rentegevoeligheid van het pensioen niet verdwenen: een dalende rente zorgt ook in het nieuwe stelsel voor een lagere verwachte pensioenuitkering en vice versa. Of het nu gaat om de solidaire premieregeling (SPR) of de flexibele premieregeling (FPR), voor elk leeftijdscohort zalgewerkt gaan worden met een specifiek  beleggingsbeleid dat aansluit bij de behoeften van het cohort. Onderdeel daarvan is een renteafdekkingsbeleid per leeftijdscohort.

In deze notitie gaan wij nader in op het renteafdekkingsbeleid per leeftijdscohort in combinatie met de allocatie naar het overrendement, specifiek voor de solidaire premieregeling. We maken daarbij gebruik van het door ons intern ontwikkelde model. Eerst kijken wij hoe in de huidige individuele DC-regelingen het beleggingsbeleid per leeftijdscohort is vormgegeven. Daarna wordt kort op een rij gezet hoe de rendementen berekend gaan worden in het nieuwe stelsel. Vervolgens bespreken wij de belangrijkste uitkomsten van ons model ten aanzien van het beleggingsbeleid per leeftijdscohort en sluiten af met een samenvatting.

23 september 2022
Shengsheng Zhang
Shengsheng Zhang
Quant Strategist
Justus van Halewijn
Justus van Halewijn
Portfolio Manager & Delegated CIO
Share on linkedin
Share on email
Belangrijkste onderwerpen
Gerelateerde onderwerpen
Listen on Stitcher badge
Share on linkedin
Share on email
Belangrijkste onderwerpen
Gerelateerde onderwerpen

PDF

De renteafdekking en het overrendement in de solidaire premieregeling

Belangrijke informatie:

© 2022 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments is de wereldwijde merknaam van de groep Columbia en Threadneedle.

Alleen voor professionele beleggers. Dit financiële promotiemateriaal wordt in Nederland uitgegeven door Columbia Threadneedle Investments en is uitsluitend bedoeld voor marketing- en informatiedoeleinden.

Dit materiaal mag niet worden beschouwd als een aanbod, verzoek, advies of beleggingsaanbeveling. Dit document is geldig op de datum van publicatie en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie uit externe bronnen wordt betrouwbaar geacht, maar de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden gegarandeerd. De effectieve beleggingsparameters worden overeengekomen en uiteengezet in het prospectus of de formele overeenkomst voor vermogensbeheer.

Financieel promotiemateriaal wordt uitgegeven voor marketing- en informatiedoeleinden; in het Verenigd Koninkrijk door Columbia Threadneedle Management Limited, waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority; in de EU door Columbia Threadneedle Netherlands B.V., waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM); en in Zwitserland door Columbia Threadneedle Management (Swiss) GmbH, die optreden als vertegenwoordigingskantoor van Columbia Threadneedle Management Limited.

Gerelateerde inzichten

22 juli 2024

David van der Stee

LDI Client Portfolio Manager, Investment Solutions

Marktvisie: Renteafdekking in de Sociale Premieregeling

Wij verwachten dat pensioenfondsen in het nieuwe pensioenstelsel hun renteafdekking frequenter moeten bijsturen door de koppeling van de verwachte kasstromen aan het pensioenvermogen.
Leestijd - 2 min
15 maart 2024

Jitzes Noorman

Delegated CIO & Investment Strategist

Marktvisie: valuta-afdekking in het nieuwe pensioenstelsel

Verschillende factoren leiden ertoe dat de dynamiek van het beleggingsbeleid in het nieuwe pensioenstelsel zal veranderen. Wij verwachten dat het dynamische beleid minder expliciet en meer impliciet zal zijn. Lees hier waarom.
Leestijd - 2 min
17 januari 2024

Jitzes Noorman

Delegated CIO & Investment Strategist

Marktvisie: dynamisch beleggingsbeleid in het nieuwe pensioenstelsel

Verschillende factoren leiden ertoe dat de dynamiek van het beleggingsbeleid in het nieuwe pensioenstelsel zal veranderen. Wij verwachten dat het dynamische beleid minder expliciet en meer impliciet zal zijn. Lees hier waarom.
Leestijd - 2 min
22 juli 2024

David van der Stee

LDI Client Portfolio Manager, Investment Solutions

Marktvisie: Renteafdekking in de Sociale Premieregeling

Wij verwachten dat pensioenfondsen in het nieuwe pensioenstelsel hun renteafdekking frequenter moeten bijsturen door de koppeling van de verwachte kasstromen aan het pensioenvermogen.
Leestijd - 2 min
22 juli 2024

Steven Bell

Chief Economist, EMEA

How would markets fare under President Trump?

Financial markets will still see Donald Trump as the likely victor in the US presidential race, despite Joe Biden’s withdrawal. What might this mean for markets?
Watch time - 4 min
18 juli 2024

Tom Barron

Senior Associate, Responsible Investment

ESG viewpoint: opkomst van verantwoord beleggen in Azië

In Azië groeit de belangstelling voor verantwoord beleggen dankzij ontwikkelingen in de regelgeving en een aanhoudende vraag hiernaar onder klanten. Wat voor maatschappelijke kwesties brengt dit met zich mee?
Read time - 2 min
true
true

Belangrijke informatie:

© 2022 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments is de wereldwijde merknaam van de groep Columbia en Threadneedle.

Alleen voor professionele beleggers. Dit financiële promotiemateriaal wordt in Nederland uitgegeven door Columbia Threadneedle Investments en is uitsluitend bedoeld voor marketing- en informatiedoeleinden.

Dit materiaal mag niet worden beschouwd als een aanbod, verzoek, advies of beleggingsaanbeveling. Dit document is geldig op de datum van publicatie en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie uit externe bronnen wordt betrouwbaar geacht, maar de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden gegarandeerd. De effectieve beleggingsparameters worden overeengekomen en uiteengezet in het prospectus of de formele overeenkomst voor vermogensbeheer.

Financieel promotiemateriaal wordt uitgegeven voor marketing- en informatiedoeleinden; in het Verenigd Koninkrijk door Columbia Threadneedle Management Limited, waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority; in de EU door Columbia Threadneedle Netherlands B.V., waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM); en in Zwitserland door Columbia Threadneedle Management (Swiss) GmbH, die optreden als vertegenwoordigingskantoor van Columbia Threadneedle Management Limited.

Misschien vindt u dit ook interessant

Over ons

Miljoenen mensen over de hele wereld laten het beheer van hun geld aan Columbia Threadneedle Investments over. We beheren de beleggingen van particuliere beleggers, financieel adviseurs, vermogensbeheerders, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en andere instellingen.

Fondskoersen en vergoedingen

Columbia Threadneedle Investments heeft een uitgebreid aanbod aan beleggingsfondsen, passend bij uiteenlopende doelstellingen.

Beleggingsbenadering

Uw succes staat bij Columbia Threadneedle hoog in het vaandel. De spil van onze ambitie om consequent successen te boeken voor onze cliënten is onze opvallend unieke beleggingsbenadering, waarbij vier beloften centraal staan.

Bevestig nog een paar gegevens over uzelf om toegang te krijgen tot uw voorkeurencentrum

*Verplichte velden

Er is iets mis gegaan, probeer het alstublieft nogmaals

Dank je. U kunt nu naar uw voorkeurencentrum gaan om te kiezen welke inzichten u per e-mail wilt ontvangen.

Ga naar uw voorkeurencentrum om te bekijken en bij te werken welke inzichten u van ons per e-mail ontvangt.