Wat is dit jaar de ‘next step’ in MVB?
Inzichten

Wat is dit jaar de ‘next step’ in MVB?

Welke ESG-thema’s staan in 2022 hoog op de agenda van Nederlandse pensioenfondsen of zouden daar moeten staan?

Karlijn: Klimaat heeft nu terecht prioriteit. Maar dit thema ver- dient verdieping én een brede blik. Het is niet goed om je blind te staren op CO2-uitstoot van je portefeuille: dat is een quick fix die geen recht doet aan de brede klimaatproblemen. Kijk óók naar de problemen rond biodiversiteit en ontbossing. Veel van deze zaken moeten als geheel worden aangepakt.
Manuel: Biodiversiteit is inderdaad een gigantisch probleem dat bij beleggers nog niet zo hoog op de agenda staat als zou moeten. In de maatschappij is er ook minder gevoel van urgentie voor en de kennis is minder wijdverspreid. In de afgelopen vijftig jaar zijn volgens de WWF Living Planet report meer dan 2/3 van alle beesten op aarde verdwenen! Voor sommige soorten of regio’s zijn de cijfers nog schokkender! Het wordt stil en leeg om ons heen – en de gevolgen zijn enorm. Als mens staan wij aan de top van de voedselketen, dus als daarbinnen hele soorten verdwijnen en aantallen verminderen, komt dat vroeg of laat bij ons terug. En als wij de keten doen instorten dan kunnen wij niet overleven. Mijn advies aan pensioenfondsen zou zijn: besteed zeker zoveel aandacht aan biodiversiteit als aan ‘klimaat’, zeker omdat opwarming de druk op de biodiversiteit nog eens vergroot. En beide onderwerpen hebben grote raakvlakken met sociale thema’s: ze raken de arme landen en de zwakkeren in de samenleving het hardst.

Er is veel aandacht voor de olie- en gassector. Eruit stappen of engagen?

Karlijn: Deze sector moet snel in beweging komen. Potentieel zijn sommige olie- en gasbedrijven game changers die de energietransitie een push kunnen geven. Verandering kan niet meer wachten. Via een dialoog kan dit gevoel van urgentie op bedrijven worden overgebracht. Als belegger kan je drie dingen doen: ten eerste de sector verlaten als een signaal naar de markt. Ten tweede stevige druk uitoefenen door middel van engagement en stemmen. En ten derde, samen met optie twee, de portefeuille aanpassen: bedrijven die niet kunnen of willen bewegen uit- sluiten en engagement voeren op de rest. Als pensioenfonds moet je je beleggingsbeginselen helder hebben: welke verantwoorde- lijkheden wil je nemen en welk beleid past daarbij? Dan kan je doordacht manoeuvreren.

Wat zou in 2022 de ‘next step’ in MVB moeten worden?

Manuel: Wij zien dat pensioenfondsen massaal aan de slag willen met net zero. En niet voor de bühne – want dat kan vrij makkelijk en snel door je portefeuille ‘schoon’ te vegen – maar écht. Dat betekent: ook omstreden beleggingen aanhouden en maximale druk uitoefenen via engagement. Heel bemoedigend! Daarnaast moeten beleggers nu scherp kijken naar de zogenoemde belegbaarheid van thema’s. Zo is biodiversiteit nog lastig belegbaar – er zijn onvoldoende bedrijven die iets produceren wat biodiversiteit ten goede komt. Daarom is het belangrijk om via engagement aan te dringen op verandering van gedrag: do less harm!

Welke (beleggings)instrumenten en -categorieën kunnen pensioenfondsen hiervoor gebruiken?

Karlijn: Met voting en engagement kan je heel concreet bij bedrijven aankaarten wat je van hen verwacht. Bijvoorbeeld wat er nodig is om te opereren in lijn met het akkoord van Parijs. Of op het gebied van ‘Sociaal’ welke maatregelen je van een onderneming verwacht om kinderarbeid in de keten uit te sluiten. Managerselectie is ook een belangrijke tool: ESG moet integraal onderdeel van de selectie en monitoring zijn, met heldere verwachtingen richting externe managers.
Manuel: In feite moet je een engagementprogramma bij externe managers opzetten. Zo kan je ook duidelijk krijgen in hoeverre mandaten en fondsen bijdragen aan je doelstellingen. Wat betreft andere instrumenten en categorieën – mijn advies zou zijn om deze te herzien met een thematische bril op. Je beleg- gingsmogelijkheden komen zo in een ander daglicht te staan en je ziet tal van nieuwe kansen om te beleggen voor een betere wereld.

Belangrijkste risico’s

Dit financiële promotiemateriaal wordt in Nederland uitgegeven door BMO Global Asset Management en is uitsluitend bedoeld voor marketing- en informatiedoeleinden. De informatie die wordt verstrekt in het marketingmateriaal, is geen, of kan niet worden opgevat, als beleggingsadvies of een aanbeveling om te kopen, verkopen of anderzijds transacties uit te voeren met betrekking tot de Fondsen. De manager heeft het recht om de gemaakte afspraken voor marketing te beëindigen.
De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen.
31 januari 2022
Share on linkedin
Share on email
Belangrijkste onderwerpen
Gerelateerde onderwerpen
Listen on Stitcher badge
Share on linkedin
Share on email
Belangrijkste onderwerpen
Gerelateerde onderwerpen

PDF

Wat is dit jaar de ‘next step’ in MVB?

Gerelateerde inzichten

17 april 2024

In search of sustainability – following Highway 101

Travelling down the US west coast we met 25 companies in five days. Learn more about the tech and healthcare businesses shaping our future.
Read time - 3 min
11 april 2024

Stewardship quarterly - Q4 2023

Our report outlines our global active ownership, including a selection of engagement case studies.
Read time - 4 min
8 april 2024

Ellen Brauers

Associate, Responsible Investment team

The climate-health nexus: risks and opportunities  

As global temperatures rise what will be the implications for the global workforce and healthcare systems?
Read time - 3 min
17 april 2024

In search of sustainability – following Highway 101

Travelling down the US west coast we met 25 companies in five days. Learn more about the tech and healthcare businesses shaping our future.
Read time - 3 min
16 april 2024

In Credit Weekly Snapshot – April 2024

Our fixed income team provide their weekly snapshot of market events.
Read time - 5 min
15 april 2024

Steven Bell

Chief Economist, EMEA

Is interest rate pessimism overdone?

The European Central Bank looks set to cut in June and there are reasons to believe the US and UK won’t be too far behind.
Watch time - 6 min

Misschien vindt u dit ook interessant

Over ons

Miljoenen mensen over de hele wereld laten het beheer van hun geld aan Columbia Threadneedle Investments over. We beheren de beleggingen van particuliere beleggers, financieel adviseurs, vermogensbeheerders, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en andere instellingen.

Fondskoersen en vergoedingen

Columbia Threadneedle Investments heeft een uitgebreid aanbod aan beleggingsfondsen, passend bij uiteenlopende doelstellingen.

Beleggingsbenadering

Uw succes staat bij Columbia Threadneedle hoog in het vaandel. De spil van onze ambitie om consequent successen te boeken voor onze cliënten is onze opvallend unieke beleggingsbenadering, waarbij vier beloften centraal staan.

Bevestig nog een paar gegevens over uzelf om toegang te krijgen tot uw voorkeurencentrum

*Verplichte velden

Er is iets mis gegaan, probeer het alstublieft nogmaals

Dank je. U kunt nu naar uw voorkeurencentrum gaan om te kiezen welke inzichten u per e-mail wilt ontvangen.

Ga naar uw voorkeurencentrum om te bekijken en bij te werken welke inzichten u van ons per e-mail ontvangt.