Marktvisie - Advies Commissie Parameters 2022
Inzichten

Marktvisie – Advies Commissie Parameters 2022

Lagere rendementen, en een minder complexe marktgebaseerde UFR

Inleiding

In januari van dit jaar is de Commissie Parameters1 door het Ministerie van SZW gevraagd een nieuw oordeel uit te brengen over de wettelijke parameters zoals die van kracht gaan zijn per 1 januari 2023. Het vorige advies stamde uit 2019. Uiterlijk eens per vijf jaar dienen de parameters getoetst te worden, maar met het oog op het nieuwe pensioenstelsel en de transitie daarnaartoe, werd nu reeds gevraagd een oordeel uit te brengen over zowel economische als risico-neutrale economische scenario’s. De commissie is ook gevraagd om te bezien of er, met het oog op het nieuwe pensioenstelsel, aanleiding is om het advies uit 2019 over de minimale en maximale parameters en de UFR-methode aan te passen.
Op 30 november werd eindelijk het Advies gepubliceerd van de Commissie Parameters, waar lang (aanvankelijk werd het advies rond de zomer verwacht) en met spanning op was gewacht in verband met de voortgang van het wetgevingsproces ten aanzien van het nieuwe pensioenstelsel. Het Advies werd vergezeld van een brief van Minister Schouten aan de Tweede Kamer, een beslisnota, en technische appendix2.

Samengevat

  • Parameters inflatie. De minimale loon- en prijsinflatie gaan met 0,1%-punt omhoog ten opzichte van het Advies uit 2019. Zo gaat de prijsinflatie van 1,9% naar 2,0%.
  • Parameters beleggingscategorieën. De maximale rendementen gaan voor de meeste risicovolle categorieën omlaag. Ingegeven door lagere reële rentes en hogere koers/winstverhoudingen (aldus de Commissie) gaat het bruto aandelenrendement bijvoorbeeld van 5,8% naar 5,4% punt. Deze aanpassing lijkt naar onze mening na de ‘bear market’ dit jaar al achterhaald te zijn. Hoewel de wijziging beperkt lijkt, is de impact toch aanzienlijk op een lange horizon wegens rente-op-rente effecten. De Commissie Parameters heeft ook gekeken of ESG-factoren en klimaatrisico’s meegenomen dienen te worden. Daar is uiteindelijk niet voor gekozen wegens data-problemen en te grote onzekerheid. De kostenafslagen blijven in de meeste gevallen ongewijzigd (0,2% voor obligaties, aandelen, grondstoffen), maar worden 0,1%-punt verlaagd voor niet-beursgenoteerd vastgoed (tot 0,6%) en overige zakelijke waarden (naar 1,8%). De veronderstelde volatiliteiten worden niet aangepast. Ook de correlatiematrix wijzigt nauwelijks, behoudens een verlaging van de correlatie tussen grondstoffen en vastrentend naar 0.
  • Nieuwe UFR methodiek. De nieuwe DNB RTS zal aanzienlijk dichter bij de markt komen te liggen en de methodiek is aanmerkelijk minder complex. Voor looptijden tot en met 50-jaar (nu nog 30 jaar) zal gebruik gemaakt gaan worden van markt swaprentes. Pas daarna is sprake van extrapolatie. En de UFR wordt niet meer gebaseerd op een 120-maands voortschrijdend gemiddelde, maar is op basis van de actuele 30-jaars forward voor de 20-jaars rente. Eigenlijk is er geen sprake meer van een UFR, maar een markt RTS met extrapolatie vanaf 50 jaar. Momenteel (1 december 2022) zou de UFR 0,7% bedragen. Dat is beduidend lager dan de 1,2% voor de 2019-methodiek en de vaste 4,2% uit 2012.
    Per saldo resulteert dat in lagere dekkingsgraden (gemiddeld -0,7%-punt volgens DNB).
    DNB zal de methode per 1 januari 2023 invoeren.
  • Scenariosets: aanpassingen van de P-sets. Tevens introductie van (risico-neutrale) Q-sets.

Op basis van deze parameters zal minister Schouten op 12 december impactberekeningen aan de Kamer sturen over de transitie-effecten.

5 december 2022
Jitzes Noorman
Jitzes Noorman
Delegated CIO & Investment Strategist
Share on linkedin
Share on email
Belangrijkste onderwerpen
Gerelateerde onderwerpen
Listen on Stitcher badge
Share on linkedin
Share on email
Belangrijkste onderwerpen
Gerelateerde onderwerpen

PDF

Marktvisie – Advies Commissie Parameters 2022

1 De Commissie bestaat uit: Prof. mr. dr. F. de Vries (voorzitter), Dr. R.F.T. Aalbers, Prof. dr. C. van Ewijk, Prof. dr. M.G. Knoef, Prof. dr. S.G. van der Lecq, Prof. dr. A.A.J. Pelsser, en Prof. dr. M.H. Vellekoop.
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z23634&did=2022D50943

Belangrijke Informatie

© 2022 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments is de wereldwijde merknaam van de groep Columbia en Threadneedle.

Alleen voor professionele beleggers

Dit financiële promotiemateriaal wordt in Nederland uitgegeven door Columbia Threadneedle Investments Netherlands B.V. en is uitsluitend bedoeld voor marketing- en informatiedoeleinden.

Dit materiaal mag niet worden beschouwd als een aanbod, verzoek, advies of beleggingsaanbeveling. Dit document is geldig op de datum van publicatie en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie uit externe bronnen wordt betrouwbaar geacht, maar de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden gegarandeerd. De effectieve beleggingsparameters worden overeengekomen en uiteengezet in het prospectus of de formele overeenkomst voor vermogensbeheer.

Financieel promotiemateriaal wordt uitgegeven voor marketing- en informatiedoeleinden; in het Verenigd Koninkrijk door Columbia Threadneedle Management Limited, waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority; in de EU door Columbia Threadneedle Netherlands B.V., waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM); en in Zwitserland door Columbia Threadneedle Management (Swiss) GmbH, die optreden als vertegenwoordigingskantoor van Columbia Threadneedle Management Limited.

Gerelateerde inzichten

15 maart 2024

Jitzes Noorman

Delegated CIO & Investment Strategist

Marktvisie: valuta-afdekking in het nieuwe pensioenstelsel

Verschillende factoren leiden ertoe dat de dynamiek van het beleggingsbeleid in het nieuwe pensioenstelsel zal veranderen. Wij verwachten dat het dynamische beleid minder expliciet en meer impliciet zal zijn. Lees hier waarom.
Leestijd - 2 min
17 januari 2024

Jitzes Noorman

Delegated CIO & Investment Strategist

Marktvisie: dynamisch beleggingsbeleid in het nieuwe pensioenstelsel

Verschillende factoren leiden ertoe dat de dynamiek van het beleggingsbeleid in het nieuwe pensioenstelsel zal veranderen. Wij verwachten dat het dynamische beleid minder expliciet en meer impliciet zal zijn. Lees hier waarom.
Leestijd - 2 min
7 december 2023

William F. “Ted” Truscott

Chief Executive Officer

Rogier van Harten

Managing Director, Head of EMEA Institutional

Interview met CEO Ted Truscott en Rogier van Harten over wereldwijde knowhow en regionale resources

Met een platte en wereldwijd actieve operatie profileert Columbia Threadneedle Investments zich in Nederland steeds meer als asset manager én als fiduciair manager.
Leestijd - 7 min
11 juli 2024

Steven Bell

Chief Economist, EMEA

Life under Labour: what is the macro background for the new Government, their likely budget plans and the impact on the economy?

After inheriting a dire fiscal position how will Labour deliver economic growth? We take a closer look at their options and plans.
Read time - 4 min
10 juli 2024

Joe Horrocks-Taylor

Senior Associate, Analyst, Responsible Investment

Ebele Conroy

Investment Analyst, Global Research

De groene toekomst van transport

De transportsector is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de wereldwijde emissies, maar dat aandeel kan teruggedrongen worden door technologische innovaties, leidswijzigingen en gedragsveranderingen
Leestijd - 5 min
9 juli 2024

Laura Reardon

Client Portfolio Manager, Emerging Market Debt

Dispelling the myths around emerging market debt

Emerging markets today bear little resemblance to those rocked by financial crises in the 1980s and 1990s, with the asset class diversified across geography, investment grade, high yield, sovereigns and corporates
Read time - 3 min

Belangrijke Informatie

© 2022 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments is de wereldwijde merknaam van de groep Columbia en Threadneedle.

Alleen voor professionele beleggers

Dit financiële promotiemateriaal wordt in Nederland uitgegeven door Columbia Threadneedle Investments Netherlands B.V. en is uitsluitend bedoeld voor marketing- en informatiedoeleinden.

Dit materiaal mag niet worden beschouwd als een aanbod, verzoek, advies of beleggingsaanbeveling. Dit document is geldig op de datum van publicatie en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie uit externe bronnen wordt betrouwbaar geacht, maar de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden gegarandeerd. De effectieve beleggingsparameters worden overeengekomen en uiteengezet in het prospectus of de formele overeenkomst voor vermogensbeheer.

Financieel promotiemateriaal wordt uitgegeven voor marketing- en informatiedoeleinden; in het Verenigd Koninkrijk door Columbia Threadneedle Management Limited, waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority; in de EU door Columbia Threadneedle Netherlands B.V., waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM); en in Zwitserland door Columbia Threadneedle Management (Swiss) GmbH, die optreden als vertegenwoordigingskantoor van Columbia Threadneedle Management Limited.

Misschien vindt u dit ook interessant

Over ons

Miljoenen mensen over de hele wereld laten het beheer van hun geld aan Columbia Threadneedle Investments over. We beheren de beleggingen van particuliere beleggers, financieel adviseurs, vermogensbeheerders, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en andere instellingen.

Fondskoersen en vergoedingen

Columbia Threadneedle Investments heeft een uitgebreid aanbod aan beleggingsfondsen, passend bij uiteenlopende doelstellingen.

Beleggingsbenadering

Uw succes staat bij Columbia Threadneedle hoog in het vaandel. De spil van onze ambitie om consequent successen te boeken voor onze cliënten is onze opvallend unieke beleggingsbenadering, waarbij vier beloften centraal staan.

Bevestig nog een paar gegevens over uzelf om toegang te krijgen tot uw voorkeurencentrum

*Verplichte velden

Er is iets mis gegaan, probeer het alstublieft nogmaals

Dank je. U kunt nu naar uw voorkeurencentrum gaan om te kiezen welke inzichten u per e-mail wilt ontvangen.

Ga naar uw voorkeurencentrum om te bekijken en bij te werken welke inzichten u van ons per e-mail ontvangt.