Minder systeemrisico
Inzichten

Minder systeemrisico

Vorig jaar werden financiële markten gedomineerd door de toegenomen geopolitieke turbulentie, de inflatieschok en de grote macro-economische onzekerheid. Het gevolg was dat de volatiliteit (zowel in aandelenmarkten als in obligatiemarkten) hoog was

Ook viel op dat de ‘impliciete correlatie’ tussen aandelen in de S&P 500 Index was toegenomen. Dat impliceerde dat aandelenkoersen meer dan normaal jaar werden gedreven door algemeen marktrisico en minder door individuele bedrijfsspecifieke ontwikkelingen. In 2023 zijn financiële markten in rustiger vaarwater terecht gekomen, wat zich uit in een lagere volatiliteit alsook in een lagere correlatie tussen individuele aandelen. Anders gezegd wordt de aandelenmarkt minder door ‘Beta’ en meer door ‘Alpha’ gedreven dan vorig jaar, wat in principe een kans biedt voor ‘stock pickers’.

Een andere observatie is dat de correlatie tussen beleggingscategorieën is afgenomen. Vorig jaar was de correlatie tussen aandelen- en obligatierendementen positief. Beide categorieën rendeerden negatief als gevolg van de inflatieschok. Hoewel op een 1-jaars horizon de correlatie nog positief is, is de 3-maands correlatie inmiddels weer negatief geworden tussen aandelen en obligaties. Dat is positief nieuws voor het risicoprofiel van beleggingsportefeuilles aangezien obligaties weer meer diversificatie bieden versus aandelenrisico. Tevens bieden obligaties naar verwachting meer rendement dan afgelopen jaar.

S&P 500 Index: volatiliteit en correlatie
S&P 500 Index volatiliteit en correlatie
Correlatie aandelen (MSCI World Index) en staatsobligaties (EUR govt core)
Correlatie aandelen (MSCI World Index) en staatsobligaties (EUR govt core)

Bron: Columbia Threadneedle Investments, Bloomberg, MSCI, S&P, 9 augustus 2023

Voor systeemrisico is echter in de aandelenmarkt concentratierisico in de plaats gekomen, aangezien de rally in aandelen gedreven wordt door slechts enkele tech-reuzen. En in de obligatiemarkt is weer sprake van kredietrisico, zowel wat betreft staatsobligaties (toenemende staatsschuld) als wat betreft bedrijfsobligaties (toenemend aantal faillissementen).

14 september 2023
Artikel delen
Jitzes Noorman
Jitzes Noorman
Delegated CIO & Investment Strategist
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Belangrijkste onderwerpen
Gerelateerde onderwerpen
Listen on Stitcher badge
Artikel delen
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Belangrijkste onderwerpen
Gerelateerde onderwerpen

PDF

Minder systeemrisico

Belangrijke Informatie

© 2023 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments is de wereldwijde merknaam van de groep Columbia en Threadneedle.

Alleen voor professionele beleggers

Dit financiële promotiemateriaal wordt in Nederland uitgegeven door Columbia Threadneedle Investments en is uitsluitend bedoeld voor marketing- en informatiedoeleinden.

Dit materiaal mag niet worden beschouwd als een aanbod, verzoek, advies of beleggingsaanbeveling. Dit document is geldig op de datum van publicatie en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie uit externe bronnen wordt betrouwbaar geacht, maar de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden gegarandeerd. De effectieve beleggingsparameters worden overeengekomen en uiteengezet in het prospectus of de formele overeenkomst voor vermogensbeheer.

Financieel promotiemateriaal wordt uitgegeven voor marketing- en informatiedoeleinden; in het Verenigd Koninkrijk door Columbia Threadneedle Management Limited, waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority; in de EU door Columbia Threadneedle Netherlands B.V., waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM); en in Zwitserland door Columbia Threadneedle Management (Swiss) GmbH, die optreden als vertegenwoordigingskantoor van Columbia Threadneedle Management Limited.

Gerelateerde inzichten

27 september 2023

Ben Kelly

Deputy Fund Manager

Letitia Byatt

Social Impact Analyst

Social norms: the growing bond market that is increasingly delivering impact

The growth in the breadth and depth of the social bond market is impressive, but there's still more to come. And Columbia Threadneedle wants to continue to help growing this investment space.
Read time - 5 min
27 september 2023

Artificial intelligence and the economy: paradigm shift or hype?

The rise of AI has been years in the making, reflecting a confluence of technological trends and developments. But what will be its impact on markets and the economy?
Read time - 5 min
26 september 2023

In Credit Weekly Snapshot – September 2023

Our fixed income team provide their weekly snapshot of market events.
Read time - 5 min
true
true

Belangrijke Informatie

© 2023 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments is de wereldwijde merknaam van de groep Columbia en Threadneedle.

Alleen voor professionele beleggers

Dit financiële promotiemateriaal wordt in Nederland uitgegeven door Columbia Threadneedle Investments en is uitsluitend bedoeld voor marketing- en informatiedoeleinden.

Dit materiaal mag niet worden beschouwd als een aanbod, verzoek, advies of beleggingsaanbeveling. Dit document is geldig op de datum van publicatie en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie uit externe bronnen wordt betrouwbaar geacht, maar de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden gegarandeerd. De effectieve beleggingsparameters worden overeengekomen en uiteengezet in het prospectus of de formele overeenkomst voor vermogensbeheer.

Financieel promotiemateriaal wordt uitgegeven voor marketing- en informatiedoeleinden; in het Verenigd Koninkrijk door Columbia Threadneedle Management Limited, waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority; in de EU door Columbia Threadneedle Netherlands B.V., waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM); en in Zwitserland door Columbia Threadneedle Management (Swiss) GmbH, die optreden als vertegenwoordigingskantoor van Columbia Threadneedle Management Limited.

Misschien vindt u dit ook interessant

Over ons

Miljoenen mensen over de hele wereld laten het beheer van hun geld aan Columbia Threadneedle Investments over. We beheren de beleggingen van particuliere beleggers, financieel adviseurs, vermogensbeheerders, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en andere instellingen.

Fondskoersen en vergoedingen

Columbia Threadneedle Investments heeft een uitgebreid aanbod aan beleggingsfondsen, passend bij uiteenlopende doelstellingen.

Beleggingsbenadering

Uw succes staat bij Columbia Threadneedle hoog in het vaandel. De spil van onze ambitie om consequent successen te boeken voor onze cliënten is onze opvallend unieke beleggingsbenadering, waarbij vier beloften centraal staan.

Bevestig nog een paar gegevens over uzelf om toegang te krijgen tot uw voorkeurencentrum

*Verplichte velden

Er is iets mis gegaan, probeer het alstublieft nogmaals

Dank je. U kunt nu naar uw voorkeurencentrum gaan om te kiezen welke inzichten u per e-mail wilt ontvangen.

Ga naar uw voorkeurencentrum om te bekijken en bij te werken welke inzichten u van ons per e-mail ontvangt.