Alternatieve beleggingsfondsen

Infrastructuur

Nieuwe kansen in infrastructuur

Infrastructuuractiva kunnen op langere termijn een stabiel rendement opleveren en vertonen weinig correlatie met andere activaklassen. In economisch turbulente tijden kunnen ze zich standvastig tonen, waardoor ze momenteel steeds aantrekkelijker worden voor beleggers.

Deze uiterst innovatieve strategie bestaat uit de ambitie duurzame, inflatiegekoppelde inkomsten en kapitaalgroei te realiseren uit een gediversifieerde portefeuille met infrastructuuractiva uit de Europese middenmarkt en zo tegelijkertijd de transitie naar netto-nul uitstoot te steunen.

Onze beleggingsbenadering is gericht op activa met typische infrastructuurkenmerken, zoals een lange levensduur, natuurlijke monopolieposities, hoge toetredingsbarrières, levering van essentiële diensten en stabiele kasstromen.

Aan de hand van de Duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN zoeken we binnen duurzame trends en sectoren hoogwaardige infrastructuurbeleggingen met een actueel rendementspotentieel waarmee we waarde kunnen creëren en latente vermogensgroei kunnen verwezenlijken door uitbreiding en operationele of technologische verbeteringen te stimuleren.

De Europese middenmarkt is in onze ogen bijzonder aantrekkelijk voor niet-beursgenoteerde infrastructuurbeleggingen, gezien het als hoog ingeschatte financieringstekort. Dit vertaalt zich in minder concurrentiedruk en meer kansen voor ons beleggingsteam om bilaterale onderhandelingen op te starten. Naar alle waarschijnlijkheid komt hier ook op lange termijn geen einde aan: een gunstig investerings- en regelgevend klimaat stimuleert langetermijnbeleggingen in niet-beursgenoteerde essentiële activa en diensten én helpt de wereld op weg naar koolstofneutraliteit.

No data was found

Misschien vindt u dit ook interessant

Beleggingsbenadering

Uw succes staat bij Columbia Threadneedle hoog in het vaandel. De spil van onze ambitie om consequent successen te boeken voor onze cliënten is onze opvallend unieke beleggingsbenadering, waarbij vier beloften centraal staan.

Over ons

Miljoenen mensen over de hele wereld laten het beheer van hun geld aan Columbia Threadneedle Investments over. We beheren de beleggingen van particuliere beleggers, financieel adviseurs, vermogensbeheerders, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en andere instellingen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij streven naar positieve resultaten die voorzien in de behoeften van onze stakeholders en wij verbinden ons ertoe om altijd verantwoordelijk, transparant en in het belang van degenen die ons hun beleggingen toevertrouwen te handelen.