Overdracht van klantenactiva (Regelingsschema)
Significant fund changes​

Overdracht van klantenactiva (Regelingsschema)

Wij hebben beleggers schriftelijk geïnformeerd over een voorgestelde wijziging in de volgende fondsen:

  • American Fund
  • American Select Fund
  • European Select Fund
  • UK Equity Income Fund
  • UK Fund

Wij zijn van plan de activa van beleggers in bepaalde aandelenklassen van de hierboven genoemde Fondsen over te dragen naar gelijkwaardige aandelenklassen binnen ons gevestigde fondsenassortiment in Luxemburg. De overdrachten zullen plaatsvinden via een proces dat een regelingsschema (scheme of arrangement) heet.

Als in het VK gevestigde fondsen, genieten de Bestaande Fondsen momenteel de1 ICBE-status1 binnen de Europese Unie (EU). Wanneer het VK uit de EU stapt, is het echter zeer waarschijnlijk dat deze fondsen hun ICBE-status zullen verliezen.

Door de activa over te dragen naar een gelijkwaardig in Luxemburg gevestigd fonds, bieden wij de beleggers zekerheid en zorgen wij ervoor dat uw klanten in een ICBE-conform fonds belegd blijven, ongeacht een definitieve overeenkomst tussen het VK en de EU. Ons doel is de beleggers in onze fondsen continuïteit en zekerheid te bieden. Voor EU-beleggers zullen de overdrachten de onzekerheid over de toekomstige status van hun belegging in hun thuisland wegnemen. U vindt alle details over de voorgestelde overdrachten in de Aandeelhouderscirculaire.

1 ICBE staat voor Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten. ICBE vormt een geharmoniseerde regelgeving voor het beheer en de verkoop van beleggingsfondsen binnen de Europese Unie.

Gerelateerde Documenten

PDF

Brief voor beleggers

PDF

Aandeelhouders­circulaire

PDF

Vragen en antwoorden

PDF

Concept Essentiele beleggers­informatie
Significant fund changes​

Transfer of customer assets (Scheme of arrangement)

We have written to investors about a proposed change to the following funds.
  • American Fund
  • American Select Fund
  • European Select Fund
  • UK Equity Income Fund
  • UK Fund
We are planning to transfer the assets of investors in certain share classes of each fund listed above into an equivalent share class within our established Luxembourg fund range. Please note these changes do not impact GBP share classes. The transfers will be made by a process called a scheme of arrangement.

As UK-based funds, the above listed funds currently enjoy UCITS¹ status within the European Union. This means that funds in one EU country can be accessed by investors in other EU countries, with those investors benefitting from common investment restrictions and regulatory supervision. However, when the UK leaves the EU, it is likely that UK-based funds will lose this status.

By transferring the assets from our UK range to our Luxembourg range, we can provide certainty for investors and ensure they will remain in a UCITS-compliant fund, regardless of any final agreement between the UK and the EU. Our aim is to provide continuity and certainty for investors in our funds. Full details of the proposed transfers can be found in the Shareholder Circular.

¹UCITS stands for Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. UCITS provides a harmonised regulatory regime for the management and sale of mutual funds within the European Union.

Related Documents

PDF

Shareholder circular

PDF

Draft KIIDs

PDF

Investor letter

Bevestig nog een paar gegevens over uzelf om toegang te krijgen tot uw voorkeurencentrum

*Verplichte velden

Er is iets mis gegaan, probeer het alstublieft nogmaals

Dank je. U kunt nu naar uw voorkeurencentrum gaan om te kiezen welke inzichten u per e-mail wilt ontvangen.

Ga naar uw voorkeurencentrum om te bekijken en bij te werken welke inzichten u van ons per e-mail ontvangt.