Markets in Financial Instruments Directive II
(MiFID II, Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten)

MiFID II is een Europese richtlijn die gebaseerd is op de oorspronkelijke MiFID I-richtlijn, die beleggen transparanter maakte en de wettelijk verplichte informatie voor bepaalde markten standaardiseerde. Financiële instellingen moesten daardoor duidelijker communiceren over hun kosten en vergoedingen en ze op een gestandaardiseerde manier toelichten.

MiFID II combineert de conclusies van de herziening van de MiFID I-richtlijn en de implementatie in de EU van de G20-afspraken als reactie op de financiële crisis van 2007 en 2008.

De Europese Commissie heft vier doelstellingen geformuleerd voor MiFID II:

  • beleggers beter beschermen;
  • het risico op een onordelijke markt verminderen;
  • de systeemrisico’s beperken;
  • Een grotere efficiëntie van de financiële markten en het beperken van overbodige kosten voor de marktspelers.

MiFID II wordt van kracht op 3 januari 2018 en heeft gevolgen voor onze activiteiten in het VK en Europa. De verordening heeft ook gevolgen voor cliënten in andere delen van de wereld die beleggen in producten die gevestigd zijn in het VK of Europa.

MiFID II brengt voor Columbia Threadneedle Investments en onze cliënten veranderingen op vier belangrijke gebieden met zich mee:

  • onderzoekskosten,
  • kosten en vergoedingen,
  • doelmarkt,
  • beleid en procedures

Meer information over de vier hoofd gebieden vindt u hieronder.

Als u vragen heeft over MiFID II, lees dan onze Q & A.

Onderzoekskosten
Kosten en vergoedingen
Doelmarkt
Beleid en procedures