Ondersteuning van onze klanten

COVID-19-update​

Ons bedrijf gaat te werk zoals in normale omstandigheden, ondanks de huidige situatie. Columbia Threadneedle coördineert hoe we op regionaal niveau en wereldwijd op het virus reageren. Zo zorgen we ervoor dat we voor onze cliënten resultaten kunnen blijven boeken, voor het welzijn van ons personeel kunnen waken en de continuïteit van ons bedrijf veilig kunnen stellen. We zetten onze dienstverlening voort en zetten alles op alles om onze verantwoordelijkheid tegenover u na te komen door u efficiënt van dienst te zijn met zo min mogelijk verstoringen. Tegelijkertijd is de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers prioriteit nummer één. Overeenkomstig de richtlijnen van Britse en Europese overheden hebben we besloten het grootste deel van onze medewerkers vanuit huis te laten werken. Doordat we goede voorbereidingen hebben getroffen, kunnen we het beheer van fondsen en portefeuilles uit alle beleggingcategorieën op precies dezelfde voet voortzetten. Uw succes is onze prioriteit. Daar is niets aan veranderd.

Geschatte verwaterings­aanpassing van fondsen

De toegenomen onzekerheid en marktvolatiliteit hebben consequenties voor de handelsvoorwaarden in een aantal beleggingcategorieën. Dat kan op zijn beurt gevolgen hebben voor de verwateringsaanpassing voor sommige van onze fondsen. De betreffende verwateringsaanpassing wordt berekend op basis van de verhandelingskosten van de onderliggende beleggingen van het fonds in kwestie, inclusief eventuele handelsspreads. Als gevolg daarvan kan de verwateringsaanpassing in de loop der tijd in hoogte variëren. De verwateringsaanpassingen voor ons fondsenaanbod kunt u vinden via onderstaande links

PDF

Threadneedle Specialist Investment Funds

PDF

Threadneedle Investment Funds

PDF

Threadneedle (Lux) SICAV