Beleggingsnota 2023 - Recessie, fragmentatie en onzekerheid
Inzichten

Beleggingsnota 2023 – Recessie, fragmentatie en onzekerheid

Beleggingsnota 2023

Voor u ligt onze Beleggingsnota 2023 met daarin onze vooruitzichten voor de economie en financiële markten.

Er is sprake van toenemende fragmentatie wereldwijd; economisch, financieel, politiek, technologisch en militair. Geopolitiek is de wereld lange tijd niet zo turbulent geweest, met onder andere een oorlog in Oekraïne, een energiecrisis en klimaatverandering, een steeds nadrukkelijker conflict tussen de VS en China, en militaire spanningen rondom Taiwan. En ook COVID-19 is nog niet volledig uitgespeeld wereldwijd. Daarnaast is er politieke onzekerheid, met verkiezingen in onder meer Italië en in de VS.

Als gevolg daarvan zijn de macro-economische ontwikkelingen ook aanzienlijk volatieler dan normaal; historisch hoge inflatiecijfers -die wellicht een piek hebben bereikt-, centrale banken die de markten verrassen met grote rentestappen, en een toenemende vrees voor recessie in de VS en in de eurozone. De voorspellingen voor zowel de inflatie als de groei zijn daarom een stuk onzekerder dan in voorgaande jaren, met een grote spreiding aan verwachtingen. In de basis wordt uitgegaan van een gepiekte inflatie die in de komende jaren weer gaat dalen in de richting van de ECB-doelstelling, en een afzwakkende groei (met mogelijk recessie) in ontwikkelde markten en, na een hapering dit jaar, een toenemende groei in opkomende markten volgend jaar.

Dat zorgt er ook voor dat de vooruitzichten voor de financiële markten onzekerder zijn dan normaal. Ondanks de geopolitieke spanningen en het recessiegevaar, zijn de verwachte rendementen voor alle beleggingscategorieën in ons CMA-model aanzienlijk gestegen vergeleken met een jaar geleden. Hogere startrentes en hogere start dividend yields, in combinatie met lagere waarderingen (lagere aandelenkoersen en hogere spreads) zijn de voornaamste verklaring. Ook betreft het nominale rendementen. Wordt gecorrigeerd voor toegenomen inflatieverwachtingen, dan is in reële termen lang niet in alle gevallen sprake van hogere verwachte rendementen.

Aandelen opkomende markten wordt -net als in voorgaande jaren- het hoogste verwachte rendement toegewezen, en staatsobligaties het laagste, zij het wel positief dit jaar. Met name risicovolle obligaties -de verliezers van afgelopen jaar- kennen dit jaar een aantrekkelijke rendement/risico-verhouding. Ook commodities en catastrofe obligaties scoren dit jaar goed in ons CMA-model.

Een scenarioanalyse geeft tot slot aan, dat in het hoge inflatie scenario commodities goed presteren gevolgd door inflatie-geïndexeerde obligaties, maar ook ‘absolute return’ categorieën zoals deposito’s, catastrofe obligaties en hedge funds. In het lage groei scenario presteren nominale staatsobligaties met een lange looptijd relatief goed. Een belangrijke constatering is dat op lange termijn het nagenoeg niet mogelijk is om het rendement te beschermen tegen een daling van reële rentes en reële inkomsten, omdat op lange termijn inkomsten de initiële koerseffecten domineren. Beleggingsrendementen zijn dan een reflectie van lagere reële inkomsten uiteindelijk. Op korte termijn bieden positieve koerseffecten op obligaties bescherming, maar op lange termijn resteert voornamelijk maar één oplossing: het lagere rendement compenseren door riskanter te beleggen. Daarvoor dient echter wel ruimte te zijn in het risicobudget.

Download de Beleggingsnota

Wat brengt de onzekerheid rondom economische verwachtigingen en wat is de impact op de verwachte rendementen tijdens een drietal macro-scenario’s; inflatie, recessie en stagflatie?

 

30 augustus 2022
Jitzes Noorman
Jitzes Noorman
Delegated CIO & Investment Strategist
Share on linkedin
Share on email
Belangrijkste onderwerpen
Gerelateerde onderwerpen
Listen on Stitcher badge
Share on linkedin
Share on email
Belangrijkste onderwerpen
Gerelateerde onderwerpen

PDF

Beleggingsnota 2023 – Recessie, fragmentatie en onzekerheid

Belangrijke informatie:

© 2022 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments is de wereldwijde merknaam van de groep Columbia en Threadneedle.

Alleen voor professionele beleggers. Dit financiële promotiemateriaal wordt in Nederland uitgegeven door Columbia Threadneedle Investments en is uitsluitend bedoeld voor marketing- en informatiedoeleinden.

Dit materiaal mag niet worden beschouwd als een aanbod, verzoek, advies of beleggingsaanbeveling. Dit document is geldig op de datum van publicatie en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie uit externe bronnen wordt betrouwbaar geacht, maar de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden gegarandeerd. De effectieve beleggingsparameters worden overeengekomen en uiteengezet in het prospectus of de formele overeenkomst voor vermogensbeheer.

Financieel promotiemateriaal wordt uitgegeven voor marketing- en informatiedoeleinden; in het Verenigd Koninkrijk door Columbia Threadneedle Management Limited, waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority; in de EU door Columbia Threadneedle Netherlands B.V., waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM); en in Zwitserland door Columbia Threadneedle Management (Swiss) GmbH, die optreden als vertegenwoordigingskantoor van Columbia Threadneedle Management Limited.

Gerelateerde inzichten

26 februari 2024

Steven Bell

Chief Economist, EMEA

Low inflation to create unusual dilemma for the Bank of England

In an election year, pressure for a cut in rates will only grow as inflation eases. What is the BoE to do?
Watch time - 5 min
23 februari 2024

Dick Manuel

Senior Equity Analyst

Peter Tiletnick

Senior Equity Analyst

NYCB blues… could events at the bank hit smaller institutions?

Is the banking system still vulnerable to aftershocks as central banks continue quantitative tightening?
Read time - 5 min
20 februari 2024

In Credit Weekly Snapshot – February 2024

Our fixed income team provide their weekly snapshot of market events.
Read time - 5 min

Belangrijke informatie:

© 2022 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments is de wereldwijde merknaam van de groep Columbia en Threadneedle.

Alleen voor professionele beleggers. Dit financiële promotiemateriaal wordt in Nederland uitgegeven door Columbia Threadneedle Investments en is uitsluitend bedoeld voor marketing- en informatiedoeleinden.

Dit materiaal mag niet worden beschouwd als een aanbod, verzoek, advies of beleggingsaanbeveling. Dit document is geldig op de datum van publicatie en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie uit externe bronnen wordt betrouwbaar geacht, maar de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden gegarandeerd. De effectieve beleggingsparameters worden overeengekomen en uiteengezet in het prospectus of de formele overeenkomst voor vermogensbeheer.

Financieel promotiemateriaal wordt uitgegeven voor marketing- en informatiedoeleinden; in het Verenigd Koninkrijk door Columbia Threadneedle Management Limited, waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority; in de EU door Columbia Threadneedle Netherlands B.V., waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM); en in Zwitserland door Columbia Threadneedle Management (Swiss) GmbH, die optreden als vertegenwoordigingskantoor van Columbia Threadneedle Management Limited.

Misschien vindt u dit ook interessant

Over ons

Miljoenen mensen over de hele wereld laten het beheer van hun geld aan Columbia Threadneedle Investments over. We beheren de beleggingen van particuliere beleggers, financieel adviseurs, vermogensbeheerders, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en andere instellingen.

Fondskoersen en vergoedingen

Columbia Threadneedle Investments heeft een uitgebreid aanbod aan beleggingsfondsen, passend bij uiteenlopende doelstellingen.

Beleggingsbenadering

Uw succes staat bij Columbia Threadneedle hoog in het vaandel. De spil van onze ambitie om consequent successen te boeken voor onze cliënten is onze opvallend unieke beleggingsbenadering, waarbij vier beloften centraal staan.

Bevestig nog een paar gegevens over uzelf om toegang te krijgen tot uw voorkeurencentrum

*Verplichte velden

Er is iets mis gegaan, probeer het alstublieft nogmaals

Dank je. U kunt nu naar uw voorkeurencentrum gaan om te kiezen welke inzichten u per e-mail wilt ontvangen.

Ga naar uw voorkeurencentrum om te bekijken en bij te werken welke inzichten u van ons per e-mail ontvangt.