De S in ESG hoeft voor beleggers geen black box te zijn
Inzichten

De S in ESG hoeft voor beleggers geen black box te zijn

De S in ESG hoeft voor beleggers geen black box te zijn

Na een jaar van extreme weersomstandigheden en de COP26 is het niet vreemd dat klimaatverandering en energietransitie de volle aandacht hebben van beleggers. De inval van Rusland in Oekraïne met radicaal veranderde geopolitieke verhoudingen als gevolg, torenhoge energieprijzen en steeds meer schaarste van grondstoffen hebben misschien een nog scherper vergrootglas gelegd op het vraagstuk van energie en klimaat. Toch mag de S in ESG ondertussen niet aan de aandacht ontsnappen.
De zorg voor veilige arbeidsomstandigheden en het borgen van mensenrechten in de keten horen bij de verantwoordelijkheid van een bedrijf. Zeker als deze keten teruggaat naar productielanden waar het respecteren van mensenrechten* geen vanzelfsprekendheid is. De druk op bedrijven om transparant te rapporteren over waar producten vandaan komen, hoe deze zijn geproduceerd en hoe men met sociaal kapitaal omgaat wordt steeds groter. Geen makkelijke opgave omdat dit lastig te meten is. Het is daarom hoog tijd voor een wereldwijde standaard.
Menselijk kapitaal is het kloppend hart van een gezond bedrijf. Zonder arbeidskracht en zorg voor goede arbeidsomstandigheden geen bloeiende bedrijven en geen duurzame langetermijnwinsten. Dat werd tijdens de twee pandemiejaren nog eens duidelijk. En dat is precies de reden waarom steeds meer beleggers, met name pensioenfondsen, willen weten hoe ondernemingen omgaan met hun menselijk kapitaal en de zorg voor mensen. In tijden van snelle veranderingen op de arbeidsmarkt, grote sociale en economische ongelijkheid en een toenemend wantrouwen ten opzichte van het bedrijfsleven, klinkt de roep om meer transparantie op dit gebied dan ook steeds luider en dwingender.
Het is wel complex. Waar de kennis over bijvoorbeeld CO2-intensiteit van bedrijven en het klimaatrisico dat ze lopen aan de hand van data al redelijk helder in kaart gebracht kan worden, staat datagedreven transparantie voor zaken als loongongelijkheid, veiligheid op het werk, diversiteit en het recht op vereniging nog in de kinderschoenen.
Gelukkig vinden steeds meer financiële instellingen en bedrijven dat dit moet veranderen. Beleggers willen beter weten hoe bedrijven in hun toeleveringsketens omgaan met arbeid. Er zijn diverse noemenswaardige initiatieven van beleggers gericht op ‘social’. Ik licht er graag 2 uit.

Een geroemde samenwerking van 18 beleggers met € 4,3 biljoen AUM is het Platform Living Wage Financials. Dit platform is gericht op het betalen van een leefbaar loon. De beleggers die onderdeel zijn van dit platform gebruiken het instrument ‘engagement’ om bedrijven in hun beleggingsportefeuille aan te sporen in hun productieketen een leefbaar loon, waar een gezin van kan rondkomen te betalen. Dat is de sleutel tot het tegengaan van armoede en het voorkomen van kinderarbeid.

Een ander relevant en wat breder initiatief is het Workforce Disclosure Initiative. Hierin beloven inmiddels 68 financiële instellingen met samen $10 biljoen AUM om de S in ESG bovenaan hun agenda’s te plaatsen. Zaken als: hoe gaan bedrijven om met hun personeel, met diversiteit, gelijkheid, het tegengaan van discriminatie en mensenrechten. Via een jaarlijkse enquête en eigen engagementprogramma’s wordt in kaart gebracht hoe bedrijven presteren en op welke punten verbetering vereist is. In 2021 namen 173 wereldwijde ondernemingen deel aan het initiatief. Dit is een stijging van 23% ten opzichte van 2020.

Een van de sectoren waar arbeidsomstandigheden en arbeidsrecht verbeterd dienen te worden is de retail sector. Een aantal bedrijven blijft hier in achter. Maar we zien ook dat bedrijven stappen zetten. Het bedrijft dat binnen de WDI vorig jaar het beste presteerde was supermarktketen Sainsbury’s. Deze retailer is het transparantst over de sociale aspecten van hun toeleveranciersketen. Op hun website staat aangegeven bij welke leveranciers zij inkopen, hun inkoopbeleid stelt duidelijk dat mensenrechten moeten worden nageleefd en er is een proactief beleid om moderne slavernij buiten de deur te houden. Een voorbeeld dat andere retailers en leveranciers zouden kunnen volgen.
Het betalen van een leefbaar loon, transparantie over de keten van toeleveranciers en de arbeidsomstandigheden aldaar zijn noodzakelijk. Deze maatregelen dragen bij aan het welzijn van mensen die werken bij beursgenoteerde ondernemingen. Maar dragen ook bij aan zekerheid en continuïteit in de keten, efficiënte bedrijfsvoering en daarmee aan de stabiliteit van een onderneming. Voor beleggers is dit relevant om mee te wegen in beleggingsanalyses. Maar dat vraagt ook meer openheid van bedrijven. Beleggers hebben behoefte aan informatie en data. Niet alleen over E, maar ook over S. Het is de verantwoordelijkheid van de financiële sector om nadrukkelijk te kijken naar de sociale aspecten van beleggingen. Als bedrijven beter rapporteren, kunnen beleggers een adequater beeld vormen van de sociale prestaties van bedrijven, hun beleggingsoverwegingen hierop baseren en tegelijk bedrijven die onder de maat presteren aanspreken. Zo kunnen we verschil maken. Openheid, samenwerking tussen beleggers en met bedrijven en de ontwikkeling van uniformiteit in de dataverzameling kunnen deze ontwikkeling een impuls geven. En dat is van belang om als belegger bij te kunnen dragen aan veilige arbeidsomstandigheden en inclusie.
*Zoals vastgelegd in de OECD Guidelines en de UNGPs
28 juni 2022
Share on linkedin
Share on email
Belangrijkste onderwerpen
Gerelateerde onderwerpen
Listen on Stitcher badge
Share on linkedin
Share on email
Belangrijkste onderwerpen
Gerelateerde onderwerpen

PDF

De S in ESG hoeft voor beleggers geen black box te zijn

Belangrijke informatie

Deze informatie is afkomstig van Columbia Threadneedle Investments, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of -diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

 

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Gerelateerde inzichten

21 mei 2024

Pauline Grange

Portfolio Manager, Global Equities

Water in crisis – searching for solutions

With too much, too little or too toxic water the world is facing a water crisis. We explore key issues and challenges before highlighting some of the companies promoting better water management.
Read time - 3 min
26 april 2024

Albertine Pegrum-Haram

Senior Associate, Responsible Investment

Decarbonising Steel: redefining the value chain and the role of iron ore miners

The need to decarbonise is driving innovation in the steel sector, which in turn is reshaping the global value chain for one of its key inputs – iron ore.
Read time - 1 min
23 april 2024

Neeti Shah

ESG analyst

Rana Plaza 11 years on

2013’s disaster served as a wake-up call to the garment industry. How have factory conditions changed and how are we tackling related risks through engagement?
Read time - 3 min
22 mei 2024

Joanna Tano

Head of Research, Europe, Real Estate (EMEA)

UK Real estate – Overview Q1 2024

Total returns for the UK commercial property market turned positive in Q1 2024.
Read time - 3 min
21 mei 2024

Pauline Grange

Portfolio Manager, Global Equities

Water in crisis – searching for solutions

With too much, too little or too toxic water the world is facing a water crisis. We explore key issues and challenges before highlighting some of the companies promoting better water management.
Read time - 3 min
20 mei 2024

Rosa Fenwick

Head of Core LDI Portfolio Management

Euro LDI Survey – Q1 2024

In the quarterly Columbia Threadneedle Investments LDI Survey we poll investment bank trading desks on various topical questions around monetary policy and longer-term rate expectations.
Read time - 6 min
true
true

Belangrijke informatie

Deze informatie is afkomstig van Columbia Threadneedle Investments, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of -diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

 

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Misschien vindt u dit ook interessant

Over ons

Miljoenen mensen over de hele wereld laten het beheer van hun geld aan Columbia Threadneedle Investments over. We beheren de beleggingen van particuliere beleggers, financieel adviseurs, vermogensbeheerders, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en andere instellingen.

Fondskoersen en vergoedingen

Columbia Threadneedle Investments heeft een uitgebreid aanbod aan beleggingsfondsen, passend bij uiteenlopende doelstellingen.

Beleggingsbenadering

Uw succes staat bij Columbia Threadneedle hoog in het vaandel. De spil van onze ambitie om consequent successen te boeken voor onze cliënten is onze opvallend unieke beleggingsbenadering, waarbij vier beloften centraal staan.

Bevestig nog een paar gegevens over uzelf om toegang te krijgen tot uw voorkeurencentrum

*Verplichte velden

Er is iets mis gegaan, probeer het alstublieft nogmaals

Dank je. U kunt nu naar uw voorkeurencentrum gaan om te kiezen welke inzichten u per e-mail wilt ontvangen.

Ga naar uw voorkeurencentrum om te bekijken en bij te werken welke inzichten u van ons per e-mail ontvangt.