Gezondheid en welzijn – langer en gezonder leven
Inzichten

Gezondheid en welzijn – langer en gezonder leven

Een van de grootste humanitaire succesverhalen in de recente geschiedenis is hoe we de menselijke levensverwachting wereldwijd hebben weten op te trekken.

Aan het begin van de 19e eeuw lag de gemiddelde levensverwachting nergens boven de veertig jaar. Tegenwoordig is dat in elk land op aarde. De gemiddelde wereldwijde levensverwachting ligt vandaag de dag zelfs hoger dan de levensverwachting in het gezondste en rijkste land van 1950.

Levensverwachting 1770 tot 2021
Life expectancy 1770 to 2021

Bron: VN WPP (2022): Zijdeman et al. (2015): Riley (2005)

OurWorldInData.org/life-expectency – CC BY

Opmerking: Weergegeven is de “periode levensverwachting”. Dit is het gemiddelde aantal jaren dat een pasgeborene zou leven als de leeftijdsspecifieke sterftecijfers in het huidige jaar gedurende zijn hele leven gelijk zouden blijven.

Het verschil met vroeger is als dag en nacht, en dat is nog een understatement. Duizenden jaren lang was ons slechts een kort leven beschoren, generatie op generatie, tenzij de vooruitzichten nóg bedroevender werden door oorlogen, epidemieën of hongersnoden. Maar toen veranderde alles: vanaf de 19e eeuw liep de zuigelingensterfte enorm terug, maakten we kolossale sprongen in de rioolwater- en afvalverwerking, werd de toegang tot schoon water, antibiotica en vaccins fors verbeterd en konden steeds meer mensen bouwen op voedselzekerheid. Dankzij deze ontwikkelingen konden we uit de sterfteval klimmen en onze levensverwachting met elke generatie verder verlengen.

In zijn achteruit – waar gaat het mis?

Maar er lijkt opnieuw iets te veranderen. Eeuwenlang steeg de levensverwachting onvermoeibaar, maar de laatste tijd vlakt de stijgende lijn wat af, zeker in ontwikkelde landen, en in sommige gevallen slaat de lijn zelfs om. Een jaar of tien terug begon de toename van de levensverwachting in het Verenigd Koninkrijk te haperen, om vervolgens tijdens de pandemie zelfs te dalen. In coronatijd maakten de Verenigde Staten de scherpste daling van de levensverwachting van de eeuw door. Maar ook vóór de pandemie zakte de levensverwachting in de VS al, en Amerikanen leven inmiddels gemiddeld minder lang dan mensen in Thailand, Costa Rica of Turkije, hoewel deze landen qua bbp per capita verbleken bij de VS.

De gezondheid stagneert er dus, en dat heeft redenen te over: eetgewoonten, levensstijl, verslavingen en zelfs psychische stoornissen. Door slechte eetgewoonten en weinig beweging lijden er wereldwijd veel meer mensen aan diabetes dan vroeger. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het aantal diabetespatiënten opgelopen van 108 miljoen in 1980 naar 422 miljoen in 2014. En dit aantal loopt naar verwachting op tot 640 miljoen in 2040. In de VS heeft 11% van de bevolking een vorm van diabetes. Naar schatting lijdt één op de tien volwassenen wereldwijd aan diabetes – ongelooflijk hoog, niet? Dit zijn torenhoge aantallen, met ingrijpende gevolgen voor de (volks)gezondheid: mensen met diabetes hebben twee keer zoveel kans om te overlijden aan hart- en vaatziekten. Naar schatting zijn er in 2019 twee miljoen mensen overleden aan de gevolgen van diabetes of gerelateerde nierziekten. De strijd tegen diabetes begint niet in het ziekenhuis. De volgende vooruitgang voor onze gezondheid ligt mogelijk meer bij onze manier van leven, wat we eten en hoe we bewegen.

Sterfgevallen door diabetes, per type, Wereld, 1990 tot 2019
Deaths from diabetes, by type, world 1990 to 2019

Bron: Bloomberg en bedrijfsgegevens, 2023

OurWorldInData.org/life-expectency – CC BY

Gezond eten

Wij beleggen in Kerry Group, marktleider op het gebied van duurzame voeding, dat ingrediënten levert waarmee zijn klanten gezondere producten kunnen verkopen. Aan het einde van de rit faciliteert dit bedrijf dus gezondere eetgewoonten bij de consument. Kerry Group houdt zich op moleculair-scheikundig niveau bezig met eten en drinken en opereert daarbij op het scherpst van de snede: zo heeft het bedrijf een reeks suikerbeperkende technologieën ontwikkeld, waaronder natuurlijke zoetstoffen en suikervervangers. Daarmee draagt Kerry Group bij aan de strijd tegen een van de grootste risicofactoren voor diabetes type 2. Dankzij hun natuurlijke zoetstof Tastesense Advanced kan het suikergehalte in eten en drinken tot wel 50% omlaag en kunnen consumenten toch van hun lievelingssmaken blijven genieten – maar dan met minder gevaar voor eigen gezondheid. Kerry Group heeft producten ontwikkeld die het vetgehalte in ijs, het zoutgehalte in patat en het suikergehalte in Fanta terugdringen. Hiermee kunnen bepaalde bestanddelen chirurgisch uit voedingsmiddelen gestript worden: bestanddelen die flink bijdragen aan slechte eetgewoonten, diabetes, hart- en vaatziekten en een hele rits aan andere levensbedreigende aandoeningen die obstakels vormen voor het mondiale ontwikkelingspad naar langer, gezonder leven.

Antwoorden voor antibioticaresistentie

Hoger in de waardeketen vinden we Zoetis, nieuw in de fondsportefeuille, dat zich inzet om de gezondheid en veiligheid van onze voedselvoorziening bij de bron te verbeteren. Zoetis is een grensverleggend mondiaal bedrijf dat vaccins, geneesmiddelen en diagnostische middelen voor huisdieren en vee ontwikkelt en op de markt brengt. Maar het werk van dit bedrijf bevordert ook de volksgezondheid. Als we buitensporige hoeveelheden antibiotica blijven toedienen aan onze veestapels, kan het gebeuren dat de bacteriën in deze dieren resistent worden tegen antibiotica. En als zulke resistente bacteriën zich dan via dierlijke producten naar mensen weten te verspreiden, zijn ze erg moeilijk te behandelen – en daardoor erg gevaarlijk. Het Amerikaanse instituut voor volksgezondheid (CDC) beschouwt antibioticaresistentie als een urgent gevaar voor de wereldwijde volksgezondheid, die elk jaar over de hele wereld een aanzienlijk aantal dodelijke slachtoffers maakt.

Zoetis doet wat het kan om onnodige antibiotica uit de voedselketen te weren, bijvoorbeeld door uitgebreide vaccinatieprogramma’s onder veehouders, waardoor er ook veel minder antibioticabehandelingen nodig zijn. Daarnaast verkoopt Zoetis niet zomaar overal ter wereld zijn medisch noodzakelijke antibiotica om de groei van veedieren te stimuleren. Ze controleren zorgvuldig op antibioticaresistentie in pathogenen die de gezondheid van diersoorten in gevaar brengen. Zo helpen ze ervoor te zorgen dat antibiotica effectief blijven werken en beschermen ze ook ónze gezondheid.

Zoetis is zich er bovendien van bewust dat de gezondheid van mens en dier nauw verbonden zijn. Volgens cijfers van de WHO heeft ten minste 75% van de epidemische infectieziekten een dierlijke oorsprong. Zoetis controleert op zo’n tweehonderd ziekten die volgens de WHO van dier op mens overdraagbaar zijn, en heeft vaccins ontwikkeld of ondersteund voor epidemische ziekten met verregaande gevolgen over de hele wereld, zoals vogelgriep, Porcine Epidemic Diarrhea (PED), hondengriep, hondsdolheid en de ziekte van Lyme. Dus met zijn vaccinatieprogramma’s patrouilleert Zoetis effectief op de grens tussen dierlijke en menselijke ziekten.

De fiets op

Natuurlijk worden we niet alleen gezonder als we beter letten op wat we in ons lichaam stoppen, maar ook als we meer gaan bewegen. Shimano, wereldwijd marktleider op het gebied van fietsversnellingen en -remmen, bevindt zich op het raakvlak van verschillende duurzaamheidsthema’s. Daardoor speelt het bedrijf een belangrijke rol in het promoten van lichaamsbeweging. Het belang hiervan voor gezond leven is nauwelijks te overschatten. Dr. Peter Attia, expert in de wetenschap van levensverlenging: ‘Lichaamsbeweging is verreweg het effectiefste middel om ons leven mee te verlengen …De data laten er geen twijfel over bestaan: met lichaamsbeweging kunnen we niet alleen ons daadwerkelijke overlijden uitstellen, maar het is ook de allerbeste manier om onze cognitieve en fysieke aftakeling af te remmen.’

Fietsen kan een effectieve manier zijn om aan voldoende lichaamsbeweging te komen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat u uw risico op hart- en vaatziekten tot wel 50% kunt verkleinen door regelmatig te gaan fietsen, en ook depressie- en angstklachten verminderen erdoor. Via zijn toonaangevende R&D-afdeling spant Shimano zich er onvermoeibaar voor in om de kwaliteit, veiligheid en levensduur van zijn producten te verbeteren. Op deze manier heeft het bedrijf een dominant marktaandeel en enorme naamsbekendheid veroverd in de fietswereld – vrijwel ongehoord bij consumptiegoederen.

De vermelding van specifieke aandelen mag niet geïnterpreteerd worden als een advies om hierin te gaan handelen. Columbia Threadneedle Investments geeft geen beleggingsadvies.

Een structurele megatrend vol voordelen

De volksgezondheid en levensverwachting hebben sprongen gemaakt waar onze voorouders sprakeloos van zouden worden, maar dat wil niet zeggen dat we op onze lauweren kunnen rusten. Er is een sleutelrol weggelegd voor het bedrijfsleven: er moeten namelijk voedings-, lifestyle- en farmaceutische producten ontwikkeld worden die niet zomaar pleisters op open wonden zijn, maar kunnen voorkomen dat er überhaupt problemen opduiken. Wij willen belegd zijn in deze innovatieve, impactvolle bedrijven, om te beginnen omdat we een aanhoudende vraag voorzien naar hun producten en diensten, maar ook omdat ze ons allemaal op weg kunnen helpen naar een langer én gezonder leven.

18 oktober 2023
Harry Waight
Harry Waight
Portfolio Manager
Share article
Share on linkedin
Share on email
Belangrijkste onderwerpen
Gerelateerde onderwerpen
Listen on Stitcher badge
Share article
Share on linkedin
Share on email
Belangrijkste onderwerpen
Gerelateerde onderwerpen

PDF

Gezondheid en welzijn – langer en gezonder leven

Important Information

© 2023 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments is de wereldwijde merknaam van de groep Columbia en Threadneedle.

Alleen voor professionele beleggers

Dit financiële promotiemateriaal wordt in Nederland uitgegeven door Columbia Threadneedle Investments en is uitsluitend bedoeld voor marketing- en informatiedoeleinden.

Dit materiaal mag niet worden beschouwd als een aanbod, verzoek, advies of beleggingsaanbeveling. Dit document is geldig op de datum van publicatie en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie uit externe bronnen wordt betrouwbaar geacht, maar de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden gegarandeerd. De effectieve beleggingsparameters worden overeengekomen en uiteengezet in het prospectus of de formele overeenkomst voor vermogensbeheer.

Financieel promotiemateriaal wordt uitgegeven voor marketing- en informatiedoeleinden; in het Verenigd Koninkrijk door Columbia Threadneedle Management Limited, waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority; in de EU door Columbia Threadneedle Netherlands B.V., waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM); en in Zwitserland door Columbia Threadneedle Management (Swiss) GmbH, die optreden als vertegenwoordigingskantoor van Columbia Threadneedle Management Limited.

Gerelateerde inzichten

21 mei 2024

Pauline Grange

Portfolio Manager, Global Equities

Water in crisis – searching for solutions

With too much, too little or too toxic water the world is facing a water crisis. We explore key issues and challenges before highlighting some of the companies promoting better water management.
Read time - 3 min
17 april 2024

In search of sustainability – following Highway 101

Travelling down the US west coast we met 25 companies in five days. Learn more about the tech and healthcare businesses shaping our future.
Read time - 3 min
22 maart 2024

Harry Waight

Portfolio Manager

Simon Haines

Portfolio Manager

Japan: we’re more convinced than ever

Investors are increasingly turning their attention to Japan. We spent two weeks there and met dozens of companies. But which businesses look best placed?
Watch time - 6 min
11 juli 2024

Steven Bell

Chief Economist, EMEA

Life under Labour: what is the macro background for the new Government, their likely budget plans and the impact on the economy?

After inheriting a dire fiscal position how will Labour deliver economic growth? We take a closer look at their options and plans.
Read time - 4 min
10 juli 2024

Joe Horrocks-Taylor

Senior Associate, Analyst, Responsible Investment

Ebele Conroy

Investment Analyst, Global Research

De groene toekomst van transport

De transportsector is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de wereldwijde emissies, maar dat aandeel kan teruggedrongen worden door technologische innovaties, leidswijzigingen en gedragsveranderingen
Leestijd - 5 min
9 juli 2024

Laura Reardon

Client Portfolio Manager, Emerging Market Debt

Dispelling the myths around emerging market debt

Emerging markets today bear little resemblance to those rocked by financial crises in the 1980s and 1990s, with the asset class diversified across geography, investment grade, high yield, sovereigns and corporates
Read time - 3 min
true
true

Important Information

© 2023 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments is de wereldwijde merknaam van de groep Columbia en Threadneedle.

Alleen voor professionele beleggers

Dit financiële promotiemateriaal wordt in Nederland uitgegeven door Columbia Threadneedle Investments en is uitsluitend bedoeld voor marketing- en informatiedoeleinden.

Dit materiaal mag niet worden beschouwd als een aanbod, verzoek, advies of beleggingsaanbeveling. Dit document is geldig op de datum van publicatie en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie uit externe bronnen wordt betrouwbaar geacht, maar de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden gegarandeerd. De effectieve beleggingsparameters worden overeengekomen en uiteengezet in het prospectus of de formele overeenkomst voor vermogensbeheer.

Financieel promotiemateriaal wordt uitgegeven voor marketing- en informatiedoeleinden; in het Verenigd Koninkrijk door Columbia Threadneedle Management Limited, waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority; in de EU door Columbia Threadneedle Netherlands B.V., waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM); en in Zwitserland door Columbia Threadneedle Management (Swiss) GmbH, die optreden als vertegenwoordigingskantoor van Columbia Threadneedle Management Limited.

Misschien vindt u dit ook interessant

Over ons

Miljoenen mensen over de hele wereld laten het beheer van hun geld aan Columbia Threadneedle Investments over. We beheren de beleggingen van particuliere beleggers, financieel adviseurs, vermogensbeheerders, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en andere instellingen.

Fondskoersen en vergoedingen

Columbia Threadneedle Investments heeft een uitgebreid aanbod aan beleggingsfondsen, passend bij uiteenlopende doelstellingen.

Beleggingsbenadering

Uw succes staat bij Columbia Threadneedle hoog in het vaandel. De spil van onze ambitie om consequent successen te boeken voor onze cliënten is onze opvallend unieke beleggingsbenadering, waarbij vier beloften centraal staan.

Bevestig nog een paar gegevens over uzelf om toegang te krijgen tot uw voorkeurencentrum

*Verplichte velden

Er is iets mis gegaan, probeer het alstublieft nogmaals

Dank je. U kunt nu naar uw voorkeurencentrum gaan om te kiezen welke inzichten u per e-mail wilt ontvangen.

Ga naar uw voorkeurencentrum om te bekijken en bij te werken welke inzichten u van ons per e-mail ontvangt.