Kredietrisico terug als rentefactor
Inzichten

Kredietrisico terug als rentefactor

Een factor waar naast monetair beleid, groei en inflatie, ook weer rekening mee moet worden gehouden als drijver van staatsrentes is kredietrisico. Staatsschulden lopen al jarenlang op, zowel in opkomende als in ontwikkelde markten

En die ontwikkeling zal komende jaren voortzetten aldus het IMF. Ook gaat de consensus uit van aanzienlijke begrotingstekorten in de komende jaren in zowel de VS, de eurozone, het VK, Japan en China. Het aanbod van staatspapier zal dus toenemen, evenals het kredietrisico. Beide factoren kennen een rente opdrijvend effect.

10-jaars rentes
10 jaars rentes

Bron: Columbia Threadneedle Investments, Bloomberg, 9 augustus 2023

Dat manifesteerde zich in de eerste helft van 2023 al met de ‘US Debt Ceiling’ crisis welke uiteindelijk met een sisser afliep door een overeenkomst die het probleem twee jaar vooruitschoof. Tijdelijk stegen Credit Default Swap (CDS) spreads gekoppeld aan Amerikaanse staatsobligaties fors. Zo liep de 1-jaars VS CDS op tot een piek van 177 bps om vervolgens weer te dalen tot 12 bps, en steeg de 10-jaars VS CDS van 33 bps aan het begin van 2023 tot een piek van 60 bps om vervolgens weer af te nemen tot circa 40 bps. In augustus steeg de 10-jaars CDS echter weer tot circa 50 bps. De oorzaak was de downgrade door Fitch van de kredietwaardigheid van Amerikaanse staatsobligaties van AAA tot AA+. Standard & Poor’s had de VS al gedowngrade bij een eerdere ‘Debt Ceiling’ crisis in 2011 van AAA tot AA+. Alleen kredietbeoordelaar Moody’s hanteert nog een Aaa rating voor de Amerikaanse overheid.

Redenen die Fitch aanhaalt voor de downgrade zijn: de verwachte verslechtering van de begrotingssituatie in de komende drie jaar (-6,6% in 2024 en -6,9% in 2025), de hoge en toenemende staatsschuld, en de ‘erosie van governance’ ten opzichte van andere overheden in de afgelopen twintig jaar die zich heeft geuit in herhaalde schuldenplafond impasses. Fitch voorziet een staatsschuld van 118% BBP in 2025, een percentage dat fors hoger is dan de mediaan van 39% van AAA-overheden en de 44% van AA-overheden.

Een andere factor die tot hogere Amerikaanse staatsrentes kan leiden aldus het IMF is de eerdergenoemde geopolitieke fragmentatie. In de afgelopen decennia heeft kapitaalmarktintegratie gezorgd voor de financiering van Westerse schuld door opkomende markten. Een tegenbeweging zou tot 20 bps hogere rentes in de VS kunnen leiden en een lagere rente in China (-40 bps) en in landen die funding van China zouden gaan ontvangen (-10 bps) als gevolg van de afbouw van de positie in US Treasuries.

Bruto staatsschuld % BBP (IMF)
Bruto staatsschuld % BBP (IMF)
Credit Default Spread op 10-jaars USTs
Credit Default Spread op 10 jaars USTs

Bron: Columbia Threadneedle Investments, Bloomberg, IMF, 11 augustus 2023

14 september 2023
Jitzes Noorman
Jitzes Noorman
Delegated CIO & Investment Strategist
Artikel delen
Share on linkedin
Share on email
Belangrijkste onderwerpen
Gerelateerde onderwerpen
Listen on Stitcher badge
Artikel delen
Share on linkedin
Share on email
Belangrijkste onderwerpen
Gerelateerde onderwerpen

PDF

Kredietrisico terug als rentefactor

Belangrijke Informatie

© 2023 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments is de wereldwijde merknaam van de groep Columbia en Threadneedle.

Alleen voor professionele beleggers

Dit financiële promotiemateriaal wordt in Nederland uitgegeven door Columbia Threadneedle Investments en is uitsluitend bedoeld voor marketing- en informatiedoeleinden.

Dit materiaal mag niet worden beschouwd als een aanbod, verzoek, advies of beleggingsaanbeveling. Dit document is geldig op de datum van publicatie en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie uit externe bronnen wordt betrouwbaar geacht, maar de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden gegarandeerd. De effectieve beleggingsparameters worden overeengekomen en uiteengezet in het prospectus of de formele overeenkomst voor vermogensbeheer.

Financieel promotiemateriaal wordt uitgegeven voor marketing- en informatiedoeleinden; in het Verenigd Koninkrijk door Columbia Threadneedle Management Limited, waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority; in de EU door Columbia Threadneedle Netherlands B.V., waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM); en in Zwitserland door Columbia Threadneedle Management (Swiss) GmbH, die optreden als vertegenwoordigingskantoor van Columbia Threadneedle Management Limited.

Gerelateerde inzichten

27 februari 2024

In Credit Weekly Snapshot – February 2024

Our fixed income team provide their weekly snapshot of market events.
Read time - 5 min
27 februari 2024

Dara White

Global Head of Emerging Market Equities

Krishan Selva

Client Portfolio Manager

India’s digital revolution offers more opportunities for investors

The country is in a structural growth cycle, with a focus on reform, infrastructure investment and manufacturing. Alongside favourable demographics, it's making India an easier country in which to do business.
Read time - 3 min
26 februari 2024

Steven Bell

Chief Economist, EMEA

Low inflation to create unusual dilemma for the Bank of England

In an election year, pressure for a cut in rates will only grow as inflation eases. What is the BoE to do?
Watch time - 5 min
true
true

Belangrijke Informatie

© 2023 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments is de wereldwijde merknaam van de groep Columbia en Threadneedle.

Alleen voor professionele beleggers

Dit financiële promotiemateriaal wordt in Nederland uitgegeven door Columbia Threadneedle Investments en is uitsluitend bedoeld voor marketing- en informatiedoeleinden.

Dit materiaal mag niet worden beschouwd als een aanbod, verzoek, advies of beleggingsaanbeveling. Dit document is geldig op de datum van publicatie en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie uit externe bronnen wordt betrouwbaar geacht, maar de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden gegarandeerd. De effectieve beleggingsparameters worden overeengekomen en uiteengezet in het prospectus of de formele overeenkomst voor vermogensbeheer.

Financieel promotiemateriaal wordt uitgegeven voor marketing- en informatiedoeleinden; in het Verenigd Koninkrijk door Columbia Threadneedle Management Limited, waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority; in de EU door Columbia Threadneedle Netherlands B.V., waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM); en in Zwitserland door Columbia Threadneedle Management (Swiss) GmbH, die optreden als vertegenwoordigingskantoor van Columbia Threadneedle Management Limited.

Misschien vindt u dit ook interessant

Over ons

Miljoenen mensen over de hele wereld laten het beheer van hun geld aan Columbia Threadneedle Investments over. We beheren de beleggingen van particuliere beleggers, financieel adviseurs, vermogensbeheerders, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en andere instellingen.

Fondskoersen en vergoedingen

Columbia Threadneedle Investments heeft een uitgebreid aanbod aan beleggingsfondsen, passend bij uiteenlopende doelstellingen.

Beleggingsbenadering

Uw succes staat bij Columbia Threadneedle hoog in het vaandel. De spil van onze ambitie om consequent successen te boeken voor onze cliënten is onze opvallend unieke beleggingsbenadering, waarbij vier beloften centraal staan.

Bevestig nog een paar gegevens over uzelf om toegang te krijgen tot uw voorkeurencentrum

*Verplichte velden

Er is iets mis gegaan, probeer het alstublieft nogmaals

Dank je. U kunt nu naar uw voorkeurencentrum gaan om te kiezen welke inzichten u per e-mail wilt ontvangen.

Ga naar uw voorkeurencentrum om te bekijken en bij te werken welke inzichten u van ons per e-mail ontvangt.