Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Verantwoordeli­jke burger

We streven ernaar een verantwoordelijk lid van de samenleving te zijn en positieve veranderingen te bewerkstelligen

Via partnerschappen op het gebied van filantropie en cultuur levert de stichting Columbia Threadneedle Foundation een bijdrage aan de samenleving in brede zin. Wij zetten ons in voor het beheer van onze ecologische voetafdruk, zodat we de milieueffecten van onze bedrijfsactiviteiten kunnen begrijpen, meten en beheren. We beseffen ook terdege dat we voor een duurzame toeleveringsketen moeten zorgen.
Child covered in paint

Columbia Threadneedle Foundation

Wij zien bedrijfsfilantropie als een investering in de toekomst. De Columbia Threadneedle Foundation belegt via meerjarige, geëngageerde partnerschappen in een aantal goede doelen – een aanpak die volgens ons niet alleen de levenskwaliteit op individueel niveau meetbaar verbetert, maar op lange termijn ook voordelen oplevert voor de samenleving door bij te dragen aan het oplossen van kritieke sociale kwesties en duurzame maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen.

Bij de selectie van onze liefdadigheidspartners zoeken we naar duurzaam groeipotentieel, onder leiding van een ervaren management en met een duidelijke strategische visie. We streven naar langdurige samenwerkingsverbanden waarbij we zowel financiering als actieve ondersteuning bieden in de vorm van inzet van management en medewerkers. We zijn qua thema’s gericht op goede doelen waarbij onderwijs, kunst en sport worden ingezet om sociale veranderingen teweeg te brengen.
Het werk van de Columbia Threadneedle Foundation bouwt voort op de 125 jaar steun en betrokkenheid van Ameriprise Financial bij organisaties die samen tot doel hebben het leven van mensen uit alle lagen van de bevolking te verbeteren.

Milieubeheer

De door onze medewerkers geleide milieu-adviesgroep Environmental Advisory Group (EAG) richt zich op het opsporen, meten en verminderen van de voornaamste milieueffecten van onze bedrijfsactiviteiten, zowel intern als in de bredere samenleving. Dienstreizen, afval en het gebruik van energie, water en grondstoffen hebben het meest effect op het milieu.
Columbia Threadneedle ziet in hoe belangrijk milieuzorg is en ons Environmental Management System (EMS) zorgt ervoor dat er meetbare en controleerbare gegevens worden bijgehouden voor alle belangrijke milieueffecten van onze activiteiten en heeft sinds 2007 voortdurend een ISO14001:2015-accreditatie behaald.
Recente EMS-prestaties:
  • De ontwikkeling en uitvoering van een gedragsveranderingscampagne voor recycling. Dit omvatte de installatie van nieuwe kleurgecodeerde recyclingbakken met een duidelijke etikettering, en een geanimeerde campagne om het correct scheiden van afval te stimuleren.
  • Het delen van informatie over hoe de duurzaamheidsimpact van thuiswerken kan worden verlaagd.
  • Een afname van de CO2-uitstoot, grotendeels als gevolg van de coronapandemie, waardoor het aantal zakenreizen en het energieverbruik in kantoren is afgenomen. Deze bevindingen en veel van de resultaten die voortkomen uit de veranderde manier van werken gebruiken we om de uitstoot verder te reduceren.

Reageren op de klimaatverandering

Als een grote wereldwijde vermogensbeheerder verbinden we ons ertoe om onze cliënten een financieel rendement op lange termijn te bieden, wat ook betekent dat we de risico’s en kansen van klimaatverandering beheren, én bij te dragen aan een constructieve transitie naar een koolstofarme economie.