Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Verantwoordelijke werkgever

Wij streven ernaar een waardengestuurde organisatie te zijn die het beste talent aantrekt, ontwikkelt en behoudt

Two smiling people

Onze waarden en gedragscode

Als beheerders van de financiële activa van onze cliënten hebben wij een fiduciaire verplichting jegens hen, die tot uiting komt in onze Waarden en Gedragscode, die door alle medewerkers formeel moet worden ondertekend en waarin is vastgelegd hoe wij te allen tijde moeten handelen. We verwachten bij alles wat we doen verantwoording te moeten afleggen over de hieronder beschreven waarden.

De cliënt centraal stellen:

We hebben een strategische en creatieve instelling om innovatie te stimuleren, zodat we onze cliënten en andere stakeholders zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Excelleren:

We hanteren de strengste normen om uitstekende resultaten te bereiken en de risico’s voor onze stakeholders en het bedrijf te beheersen.

Respect:

We zijn ethisch, principieel, respectvol, gericht op samenwerken en inclusief. We ondersteunen onze gemeenschappen.

Integriteit:

We zoeken actief naar mogelijkheden om onszelf te verbeteren en voelen ons verantwoordelijk voor het winnen en behouden van het vertrouwen van onze stakeholders.

Onze Algemene Gedragscode omarmt de specifieke normen die gericht zijn op onze cliënten:

1. Zorgen voor een uitstekende cliëntervaring door de verwachtingen te overtreffen:

  • Wij creëren een cultuur waar de client centraal staat.
  • Wij luisteren en reageren op onze cliënten.
  • Wij beseffen dat het een voorrecht is om het geld van onze cliënten te mogen beheren.

2. Ons streven om kwaliteit te leveren aan onze cliënten:

  • Wij streven naar een uitstekende dienstverlening door samen te werken met anderen en onze bijdrage te maximaliseren.
  • Wij trachten professionele relaties op te bouwen waarmee de beste resultaten mogelijk worden.
  • Alles wat we doen, doen we voor onze cliënten. 

3. Aantonen hoe goed onze dienstverlening is door bedrijfsbrede risico's doeltreffend te beheersen:

  • We behartigen constant de belangen van onze cliënten.
  • Wij beseffen dat risicobeheer ieders verantwoordelijkheid is.
  • Wij doen aan actieve conflictbeheersing, waarbij we zoeken naar de beste resultaten en doeltreffend samenwerken in het belang van onze cliënten. De prestaties van elke werknemer worden getoetst aan onze waarden van de cliënt centraal stellen, excelleren, integer en respectvol zijn. Die waarden komen ook voor in de beoordeling en de plannen voor persoonlijke ontwikkeling, en uitdrukkelijk zijn opgenomen in onze jaarlijkse procedure voor de beloning van inzet. Dit zorgt ervoor dat we niet alleen worden beloond voor wat we doen, maar ook voor hoe we het doen.

Zorgen voor een diverse en inclusieve cultuur

Het stimuleren van inclusiviteit en diversiteit bij al onze medewerkers is een van onze strategische vereisten. We creëren een inclusief klimaat dat ruimte biedt voor ideeën en inzichten uit verschillende invalshoeken en waarin medewerkers om hun input wordt gevraagd en teamwork wordt aangemoedigd. Zo bouwen we op hun vaardigheden en perspectieven om de beste beleggingsideeën en resultaten te genereren.

Columbia Threadneedle Investments blijft samenwerken met brancheorganisaties, waaronder de Investment Association en The Diversity Project, om best practices te delen en samen te werken om diversiteit en inclusie binnen de vermogensbeheersector te bevorderen.

Policies / Reports

No data was found

PDF

Columbia Threadneedle Investments – EMEA Remuneration Policy

PDF

Flexible working and family leave