Belangrijke mededelingen over onze fondsen

Vereenvoudiging van ons aanbod van aandelenfondsen

Na een herziening van ons in het VK gereguleerde fondsenaanbod hebben we vastgesteld dat sommige aandelenfondsen elkaar sterk overlappen.

Daarom is na goedkeuring van de buitengewone algemene vergadering (bav) van 12 april 2017 beslist om de activa van onderstaande Bestaande Fondsen op 12 mei 2017 over te brengen naar andere Threadneedle-fondsen (Nieuwe Fondsen).

Bestaande Fondsen
Nieuwe Fondsen
Threadneedle European ex-UK Growth Fund
European Fund
Threadneedle Japan Growth Fund
Japan Fund
Threadneedle Pacific ex-Japan Growth Fund
Asia Fund
Threadneedle UK Equity Income Fund
UK Equity Income Fund
Threadneedle UK Growth Fund
UK Select Fund

Hoewel dit vooral een administratieve wijziging is, verwachten we dat de Nieuwe Fondsen lagere algemene vergoedingen en kosten aan de aandeelhouders in rekening zullen brengen dan de Bestaande Fondsen.

Bestaande beleggers in de Nieuwe Fondsen

We hebben de huidige beleggers in de Nieuwe Fondsen schriftelijk ingelicht dat de activa van de Bestaande Fondsen op 12 mei 2017 worden overgebracht naar de fondsen waarin zij hebben belegd

PDF

Receiving Funds Letter

Vragen & antwoorden

Moet ik zelf iets doen?
U hoeft naar aanleiding van deze wijzigingen niets te doen.
Waarom brengt u de wijzigingen aan?

Dit maakt deel uit van een breder programma om ons fondsenaanbod te vereenvoudigen. In dit geval fuseren we aandelenfondsen (Over te nemen Fondsen) met andere sterk overeenkomstige Threadneedle-fondsen (Overnemende Fondsen).

Wanneer vinden de wijzigingen plaats?

De overdracht van activa vindt plaats op 12 mei 2017.

Zijn er gevolgen voor mijn belegging?
Nee, dit zal geen impact hebben op uw belegging. De wijze waarop uw fonds wordt beheerd, verandert niet.

Zal dit van invloed zijn op de vergoedingen die ik betaal?

De jaarlijkse beheervergoeding verandert niet. Maar aangezien het fonds meer beleggers zal hebben, zullen de kosten over een grotere groep beleggers worden verdeeld. Het zou dus kunnen dat de totale kosten die u betaalt enigszins gaan dalen.

Gaat de overdracht mij iets kosten?

Nee, de overdracht zal u niets kosten. Columbia Threadneedle Investments zal alle administratieve kosten in verband met deze wijzigingen op zich nemen.

Moet ik stemmen over de wijzigingen?

Nee, als belegger in de Overnemende Fondsen hoeft u niet stemmen over de wijzigingen.

Wat zijn mijn opties als ik niet akkoord ga met de wijzigingen?

  • U kunt uw positie gratis overhevelen naar een van onze andere Britse gereguleerde fondsen of,
  • U kunt uw positie verkopen.

Hoe kan ik mijn positie overhevelen of verkopen?

Om uw positie over te hevelen of te verkopen, dient u uw aanvraag per post, fax of telefonisch bij ons in te dienen, zoals beschreven in het prospectus voor Threadneedle Investment Funds ICVC.

Het postadres is Threadneedle Investment Services Ltd, PO Box 10033, Chelmsford, CM99 2AL. Het faxnummer is 0845 113 0274 en het telefoonnummer van ons Client Services Team is +352 46 40 10 7020*.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Bel ons op +352 46 40 10 7020* indien u nog andere vragen hebt over deze wijzigingen.

*Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen.