Belangrijke mededelingen over onze fondsen

Sluiting van Threadneedle Target Return Fund

Op 28 februari 2017 wordt het Threadneedle Target Return Fund (het “fonds”) gesloten. We hebben de beleggers in het fonds schriftelijk in kennis gesteld van onze beslissing en hen informatie verstrekt over hun mogelijkheden.
Actie vereist

Indien u in het fonds belegd hebt, verzoeken wij u om het formulier ‘Form of Direction’ zo snel mogelijk ingevuld terug te zenden naar Threadneedle Investment Services Limited, Client Services, PO Box 10033, Chelmsford, CM99 2AL, Verenigd Koninkrijk.

Waarom wordt het Fonds gesloten?
De omvang van het Fonds is teruggelopen tot EUR 15,5 miljoen^, waardoor het beheer ervan economisch niet rendabel is, temeer daar uit een onderzoek is gebleken dat het in de toekomst waarschijnlijk geen nieuwe beleggers zal aantrekken. We denken dan ook dat de sluiting van het Fonds in het belang is van de beleggers.
Wanneer zal het Fonds worden gesloten?
De handel in het Fonds zal op 27 februari 2017 om 12.00 uur ’s middags worden opgeschort, en de opheffingsprocedure zal van start gaan op 28 februari 2017 (de “Ingangsdatum”).
Wat zijn mijn opties?

U hebt de volgende opties:

  • Tot 27 februari 2017 om 12.00 uur kunt u uw belegging kosteloos omzetten naar (een) ander(e) Threadneedle-fonds(en). Meer informatie over onze fondsen vindt u op onze website www.columbiathreadneedle.com. Voordat u van fonds wisselt, is het van belang dat u de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) van het/de fonds(en) waarnaar u wilt overstappen, leest. Om over te stappen naar een ander Threadneedle-fonds, dient u het formulier ‘Form of Direction’ in te vullen en terug te sturen vóór 27 februari 2017, 12.00 uur.
  • U kunt uw aandelen verkopen voordat het Fonds wordt opgeschort. Om uw aandelen te verkopen, verzoeken we u het formulier ‘Form of Direction’ in te vullen en vóór 12.00 uur op 27 februari 2017 terug te sturen.
  • Als u niets doet, worden uw aandelen teruggekocht en de opbrengst aangehouden op een cliëntrekening totdat we de informatie ontvangen die gevraagd wordt op het formulier ‘Form of Direction’, zodat we de opbrengst van de verkoop aan u kunnen terugbetalen.

NB: we dienen het formulier ‘Form of Direction’ vóór 12.00 uur op 27 februari 2017 te ontvangen om uw aandelen te kunnen omwisselen voordat het Fonds wordt opgeschort. Instructies tot omwisseling zodra de opheffingsprocedure is afgerond zullen na 12.00 uur op 27 februari 2017 niet meer in behandeling worden genomen; in dat geval zullen we uw aandelen terugkopen en de opbrengst aan u uitkeren.

Als u niet zeker weet voor welke optie u moet kiezen, kunt u een financieel adviseur raadplegen.

Zijn er fiscale gevolgen?
Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden en welke optie u kiest kunnen er fiscale gevolgen zijn. We mogen zelf geen belastingadvies verstrekken, en we raden u dan ook aan voordat u actie onderneemt uw belastingadviseur te raadplegen over eventuele fiscale gevolgen.
Wat gebeurt er zodra het Fonds gesloten is?
Op de Ingangsdatum zullen we van start gaan met de opheffingsprocedure, die naar verwachting één maand in beslag zal nemen. Zodra deze procedure afgerond is, zal de opbrengst van uw belegging worden overgemaakt op de bankrekening die u hebt vermeld op het formulier ‘Form of Direction’.
Wat moet ik zelf doen?

Gelieve het formulier ‘Form of Direction’ vóór 12.00 uur op 27 februari 2017 in te vullen en terug te sturen, zodat wij weten welke actie u wilt ondernemen.

Als u ons het formulier niet terugstuurt, zullen we uw aandelen verkopen en de opbrengst aanhouden op een cliëntrekening totdat we de informatie ontvangen die we nodig hebben om de opbrengst van de verkoop aan u terug te betalen.

Nadere informatie

Als u nog andere vragen hebt over de sluiting van het Fonds, kunt u contact met ons opnemen via +44 1268 444 321*, www.columbiathreadneedle.com/targetreturn of een financieel adviseur raadplegen. NB: wij mogen zelf geen financieel of fiscaal advies verstrekken.

*maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur. Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen.
^Op 30/11/2016